ฉัตรแก้วร่มเกล้าชาวไทย (9) พระมหากรุณาธิคุณ

Culture ศิลปวัฒนธรรม

หลังจากทรงราชย์แล้ว ในปี 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำเป็น “สมุดไดอารี่” นำรายได้จากการจำหน่าย ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ของโรงพยาบาลศิริราช พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตลอดจนสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

สมุดไดอารี่ภาพฝีพระหัตถ์ เป็นสมุดปกแข็ง พิมพ์สี่สี ประกอบด้วยหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ภาพซานตาคลอสนั่งบนเลื่อนพร้อมกล่องของขวัญ มีกวางเรนเดียร์จูงเลื่อนอยู่ มีอักษร “Ho Ho Ho” ถัดมาเป็นภาพตุ๊กตาพร้อมข้อความ “สุขใจ สุขกาย จิตใจผ่องใส พอใจอย่างพอเพียง สัมมาทิฐิ สมาธิ ปัญญา ด้วยชีวิตเรียบง่าย เดินหน้าอย่างปลอดภัยและมั่นคง”

จากนั้นเป็นภาพผู้ชายถือไฟฉายและเทียน พร้อมข้อความ “แสงไฟแห่งปัญญาพร้อมสติ ก้าวไปอย่างปลอดภัย สุขแท้จริง ไม่เสียใจ ขุ่นมัว” ถัดลงมาเป็นภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส ตุ๊กตาหิมะและคนกำลังใส่หูฟัง มีพระปรมาภิไธยกำกับอยู่ด้านล่าง ลงวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพฝีพระหัตถ์จาก ส.ค.ส.พระราชทาน หรือบัตรอวยพร

ส่วนด้านในสมุดไดอารี่มีข้อความระบุว่า “บันทึกแห่งความสุขที่พอเพียง แต่สมบูรณ์” จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จำนวน 12 ภาพ โดยเป็นภาพครอบครัวที่มีความสุข และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปิกนิก รดน้ำต้นไม้ เต้นรำ ทำอาหาร จากนั้นเป็นข้อความระบุไว้ว่า “ส.ค.ส.ภาพ ส.ค.ส. 4 แบบ” ภายหลังการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูน ได้พระราชทานเงินรายได้จำนวน 40 ล้านบาท จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพฝีพระหัตถ์ให้แก่รัฐบาล เพื่อนำเงินพระราชทานดังกล่าวไปสมทบทุนฟื้นฟูความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนของครอบครัวที่สูญเสียผู้ปกครองจากอุทกภัย

พร้อมเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นแก่โรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวน 267 แห่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพระราชทานความช่วยเหลือครั้งนี้ ว่าทรงมีพระราชดำรัสว่าจะช่วยเหลือรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช และทรงขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อาคารดังกล่าวถือเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีแผนกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้ว อาคารดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจร เป็นการเพิ่มคุณภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการทุกหมู่เหล่า อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาในปี 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์อีกชุด ชื่อว่า “การละเล่นไทยสมัยก่อน” เพื่อจัดทำบัตรอวยพร ประจำปี 2561 พร้อมข้อความพระราชทานพรด้วยลายพระหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้จำนวน 4 แบบ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทยที่บ่งบอกถึงบรรยากาศของความสงบสุข ร่มย็น สนุกสนาน รื่นเริง และความรักความสามัคคี

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรดังกล่าว นำไปใช้ในการพระราชกุศล เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยทั่วหล้า