‘เดลิย่า มาดามมาร์โก้ ฟาร์มเฮ้าส์’ อบรมฝ่ายขาย เสริมทักษะการบริการเป็นเลิศ-พัฒนาบุคลิกภาพ มุ่งเพิ่มยอดขาย

Event อีเวนต์

บริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Personality Development & Grooming for Service Excellence เทคนิคการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมเพื่อเสริมบุคลิกภาพสำหรับงานขาย ให้กับพนักงานฝ่ายขายในเครือบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย เดลิย่า มาดามมาร์โก้ และฟาร์มเฮ้าส์ โดยจัดขึ้นที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน(มติชนอคาเดมี) วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน

โดยมี อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและบุคลิกภาพ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศ และการพัฒนาบุคลิกภาพ และ อ.คัทลียา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้าทำผมให้ดูดีอย่างมืออาชีพ สอนเทคนิคการแต่งหน้าและทำผมให้ดูดีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

อ.เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ อ.คัทลียา เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิทยากร

อ.เอกนรินทร์ กล่าวว่า งานบริการที่ดีไม่ใช่แค่บริการอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงเสมอว่าเรากำลังส่งมอบบางอย่างที่มีคุณค่าและประโยชน์ให้กับลูกค้า เราต้องสร้างการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ให้เป็น Service Excellence หรือการบริการที่เป็นเลิศ ให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ ต้องออกแบบความต้องการของลูกค้าให้ได้ ทำอย่างไรให้กลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อซ้ำ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ามาจาก คำพูด 7% น้ำเสียงและจังหวะพูด 38% และภาษากาย 55% ฉะนั้นความละเอียดคือหัวใจของการบริการ

อ.เอกนรินทร์ กล่าวต่อว่า ผู้ให้บริการต้องวิเคราะห์ลูกค้าให้ได้ โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 แบบ 1.กระทิง มีลักษณะเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ขวานผ่าซาก ชอบความตรงไปตรงมา และรวดเร็ว 2.อินทรี ชอบพูด นักเจรจา กลุ่มนี้จะชอบให้ฟังเขาพูด ชอบเม้าท์ด้วย และชอบความเป็นกันเอง 3.หนู เป็นนักประสาน เงียบ เป็นผู้ฟังที่ดี กลุ่มนี้จะชอบให้คำแนะนำ และ4.หมี เป็นคนนิ่งเงียบ วิเคราะห์เยอะ มีเหตุผล จะชอบให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการให้ข้อมูลเยอะๆ และสามารถบอกได้ว่าต้องรอสินค้ากี่นาที

อ.เอกนรินทร์ กล่าวถึงเทคนิคการบริการด้วยหลัก GLATMO ว่า 1.Greeting คือ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สบตา เรียกชื่อ 2.Listen คือ ตั้งใจฟัง และจับประเด็น 3.Aim to the Point พูดตรงประเด็น ชัดเจน แต่นุ่มนวล 4.Offer เสนอความช่วยเหลืออื่นๆ 5.Magic Word & Sentence ขอบคุณ/ขอโทษ ตอบมากกว่า 1 คำ 6.Timing มีระบุระยะเวลาให้ลูกค้า นอกจากนี้ผู้ให้บริการหรือผู้ขาย ต้องฟังและคิดตาม 3  F คือ  1.Fact ข้อเท็จจริง 2.Feeling ความรู้สึกของลูกค้า และ 3. Focus ฟังแล้วได้ยินในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้พูด หรืออ่านใจลูกค้าให้ได้

ทั้งนี้ อ.เอกนรินทร์ ยังสอนเกี่ยวกับการจัดระเบียบร่างกาย ท่าทางบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การไหว้ระดับต่างๆ การเดินหลังตรง การแนะนำตัวทางธุรกิจ การส่งนามบัตรให้ลูกค้า รวมถึงเรื่องความสุภาพและกาลเทศะ

จากนั้น อ.คัทลียา เทพหัสดิน ณ อยุธยา สอนแต่งหน้าและทำผมเพื่อเสริมบุคลิกภาพ โดยเน้นการแต่งแบบเป็นธรรมชาติ ดูดี อาทิ การทารองพื้น การเขียนคิ้ว การแก้ไขจุดบกพร่อง การเกล้าผมและเก็บปลายผมให้ดูเรียบร้อย

ด้านเสียงจากผู้เข้าอบรม กษิรา อินมาก ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการตลาด 2 ฝ่ายขายหน้าร้าน เดลิย่า และ มาร์โก้ กล่าวว่า ปัจจุบันเดลิย่าและมาดามมาร์โก้ขยายสาขามากขึ้น จึงมีการจัดอบรมพนักงานในเรื่องของการขายและพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดี ให้กับพนักงานของเดลิย่า มาดามมาโก้ และฟาร์มเฮ้าส์ การฝึกอบรมครั้งนี้ได้ความรู้เยอะมาก ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานเพื่อใช้กับลูกค้า Service Mind เรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงาน การบริการ การเข้าหาลูกค้า มีทัศนคติที่ดี การเข้าถึง การอ่านใจของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ เมื่อพนักงานมี Service Mind ที่ดี มีบริการที่ดี ยอดขายเราต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน

5

ด้าน สุทร ลอยเลิศ หัวหน้าแผนก Merchandise ฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้มีการอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้เกี่ยวกับ การปรับบุคลิกภาพและการแต่งหน้าเพิ่มเติม เป็นเทคนิคที่จะนำไปต่อยอดและไปสอนน้องๆที่ในทีม คิดว่าผลการอบรมจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเราได้เทคนิคตรงนี้ไปแล้ว จะทำให้เกิดความมั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเต็มร้อย

ส่วน สุปราณี เสสะเวช พนักงานหน้าร้านมาดาม มาร์โก้ กล่าวว่า การอบรมได้ทั้งเทคนิคการแต่งหน้าฝึกบุคลิกภาพ ได้เรียนรู้ว่าลูกค้ามี 4 แบบ เราจะต้องเข้าหาลูกค้าแบบไหน และการให้บริการดีที่สุดเป็นแบบไหน สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ จะนำความรู้วันนี้ไปใช้กับหน้าร้านในการบริการลูกค้าให้ดีที่สุด บริการให้ดีกว่ามาตรฐาน ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมีความสุขมากขึ้น ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราต่อ

“อาจารย์สอนละเอียดตั้งแต่การเข้าหาลูกค้า น้ำเสียงในการพูดคุยกับลูกค้า ท่าทางการไหว้ ประทับใจ ได้ใช้จริงอย่างแน่นอน”สุปราณี กล่าว

กษิรา อินมาก
สุทร ลอยเลิศ
สุปราณี เสสะเวช