น้ำหนักตัวน้อย อาจเสี่ยงโรคได้

Health สุขภาพดีๆ

น้ำหนักของคนเรานั้น หากมีน้ำหนักที่มากไป ในภาวะนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน เช่นเดียวกับคนที่มีน้ำหนักน้อยเกินไป ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี เพราะคุณอาจอยู่ในภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ โดยให้วัดจากค่าดัชนีมวลกาย หากมีน้ำหนักน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาได้

จากบทความของ พบแพทย์ (www.pobpad.com) ได้ให้รายละเอียดว่า ผู้ที่มีร่างกายผอมมากเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับคนที่มีน้ำหนักตัวมาก โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ภาวะทุพโภชนาการ

เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารหรือพลังงานในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยสาเหตุมักเกิดจากรับประทานอาหารน้อย อดอาหาร หรือมีปัญหาในการรับประทาน รวมทั้งโรคบางชนิดก็อาจส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารด้วย จึงอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง มีอาการป่วยบ่อย ประจำเดือนมาผิดปกติ ผมบางหรือผมร่วง ผิวแห้ง หรือเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฟัน ซึ่งภาวะนี้อาจนำไปสู่โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือภาวะขาดวิตามิน

โรคกระดูกพรุน

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนผอมควรระวัง เนื่องจากมีงานวิจัยหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์อาจเสี่ยงที่จะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง และป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนในที่สุด ซึ่งโรคนี้จะส่งผลให้กระดูกเปราะบางและแตกหักได้ง่าย ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด โครงสร้างกระดูกผิดปกติ รวมถึงอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดและทำกายภาพบำบัด

ปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนและการตั้งครรภ์

ผู้ที่มีน้ำหนักตัวลดลงอาจทำให้ประจำเดือนมาน้อยลงหรือไม่มาเลย โดยเฉพาะน้ำหนักลงจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอหรือออกกำลังกายมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณของโรคอะนอเร็กเซีย โดยสาเหตุที่ทำให้คนผอมอาจเสี่ยงต่อปัญหานี้ เนื่องจากไขมันในร่างกายที่ลดต่ำลงอาจส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตกได้ ซึ่งปัญหาประจำเดือนนี้ยังอาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะในผู้ที่ประจำเดือนไม่มาเป็นเวลาหลายเดือนหรือที่เรียกว่าภาวะขาดประจำเดือนนั่นเอง ทั้งนี้หากวางแผนจะตั้งครรภ์ขณะที่ตนเองผอมมากหรือน้ำหนักตัวน้อยอาจต้องปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยก่อนเสมอ

นอกจากนี้ ผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อาจเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดมากขึ้น ในผู้หญิงผอมอาจเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและเสียชีวิตได้เร็วกว่าคนที่มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ

ได้ทราบถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่น้ำหนักน้อยเกินไปกันแล้วนะคะ น่ากลัวไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นเราควรสังเกตตัวเองให้ดี หากรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ควรหันมาดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง หรืออาจปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการถึงการบริโภคในสัดส่วนที่เหมาะสมและความปลอดภัย เพื่อให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างคนสุขภาพแข็งแรงค่ะ