ตารางเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2566
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์02/12/66
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,999.00 บาท
อาทิตย์03/12/66
1อ.วลัยพันธ์ ออกกิจวัตร3,999.00 บาท
เสาร์09/12/66
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,999.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ4,500.00 บาท
อาทิตย์10/12/66
1อ.นิรมล พุทธาศรี2,999.00 บาท
เสาร์16/12/66
1อ.อรรถ ขันสี2,999.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ4,500.00 บาท
1อ.ซูฮานา อิงดิง2,500.00 บาท
1คุณนพ - สิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล เจ้าของร้าน รสดีเด็ด Izakaya2,999.00 บาท
อาทิตย์17/12/66
1อ.อรรถ ขันสี2,999.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 16 ธ.ค. 66
จะเริ่มใน 5 วัน
ส. 16 - อา. 17 ธ.ค. 66
จะเริ่มใน 5 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 4,500 บาท
ส. 16 ธ.ค. 66
จะเริ่มใน 5 วัน
ส. 16 ธ.ค. 66
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย คุณนพ - สิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล เจ้าของร้าน รสดีเด็ด Izakaya
ราคา 2,999 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ( จำนวน 1 คอร์ส )
อา. 17 ธ.ค. 66
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,999 บาท