ตารางเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์05/11/65
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ4,500.00 บาท
เสาร์12/11/65
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี4,500.00 บาท
1อ.ธนพรรณ บุตรฉ่ำ2,999.00 บาท
อาทิตย์13/11/65
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,500.00 บาท
เสาร์19/11/65
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ4,500.00 บาท
อาทิตย์20/11/65
1ปิยะรัฐ เทศดนตรี2,800.00 บาท
1อ.ปิยะชาติ พุทธวงษ์2,999.00 บาท
เสาร์26/11/65
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ4,500.00 บาท
1อุทุมพร กิ้นบุราณ2,999.00 บาท
อาทิตย์27/11/65
1อ.มานะ พชนะโชติ2,999.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,999.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,999.00 บาท
1อุ่นศักดิ์ แสงอาสภวิริยะ2,500.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ( จำนวน 2 คอร์ส )
ส. 26 - อา. 27 พ.ย. 65
จะเริ่มใน 2 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ
ราคา 4,500 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ( จำนวน 4 คอร์ส )
อา. 27 พ.ย. 65
จะเริ่มใน 3 วัน
อา. 27 พ.ย. 65
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,999 บาท
อา. 27 พ.ย. 65
จะเริ่มใน 3 วัน
อา. 27 พ.ย. 65
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อุ่นศักดิ์ แสงอาสภวิริยะ
ราคา 2,500 บาท