ตารางเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2566
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์03/06/66
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,999.00 บาท
เสาร์10/06/66
1อ.อรรถ ขันสี2,999.00 บาท
อาทิตย์11/06/66
1อ.อรรถ ขันสี2,999.00 บาท
เสาร์17/06/66
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,500.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,999.00 บาท
เสาร์24/06/66
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ4,500.00 บาท
2อ.ศิวกรณ์ ทัดดี4,500.00 บาท
1อ.ซูฮานา อิงดิง2,500.00 บาท
อาทิตย์25/06/66
1เชฟเป้ - ธีรนัย จินดานุภาจิตต์2,999.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ( จำนวน 1 คอร์ส )
ส. 10 มิ.ย. 66
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,999 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ( จำนวน 1 คอร์ส )
อา. 11 มิ.ย. 66
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,999 บาท