ตารางเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์03/07/64
1อ.คนนธิป ทองวงศ์2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร3,500.00 บาท
อาทิตย์04/07/64
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
เสาร์10/07/64
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.นิรมล พุทธาศรี1,605.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
อาทิตย์11/07/64
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง1,599.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
เสาร์17/07/64
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม1,605.00 บาท
เสาร์24/07/64
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
อาทิตย์25/07/64
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์31/07/64
1อ.สราวุธ ยุกตานนท์1,600.00 บาท
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ( จำนวน 2 คอร์ส )
ส. 31 ก.ค. 64
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนันพร ชัยประภา
ราคา 2,140 บาท
ส. 31 ก.ค. 64
จะเริ่มใน 6 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สราวุธ ยุกตานนท์
ราคา 1,600 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2564 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 1 ส.ค. 64
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
อา. 1 ส.ค. 64
จะเริ่มใน 7 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
อา. 1 ส.ค. 64
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท