ตารางเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2564
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
ศุกร์15/10/64
1อ.เต็มสิริ รังหอม599.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง599.00 บาท
1อ.เจษฎา ม่วงเจริญ900.00 บาท
1อ.ชญานี ศตะภัค900.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม599.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง599.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล1,499.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล1,499.00 บาท
1อ.บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต1,499.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล1,499.00 บาท
เสาร์16/10/64
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์24/10/64
1อ.สราวุธ ยุกตานนท์1,600.00 บาท
เสาร์30/10/64
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท