ตารางเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2563
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
เสาร์03/10/63
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.สมยศ เพ็ชร์กลัด2,140.00 บาท
1อ.ยุวนิจ สำราญบำรุง2,140.00 บาท
อาทิตย์04/10/63
1อ.พรดารา เขตต์ทองคำ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
1อ.พีรษา อริยเวชกุล1,800.00 บาท
เสาร์10/10/63
1เชฟจารึก ศรีอรุณ2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,140.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร4,800.00 บาท
อาทิตย์11/10/63
1อ.จุไร นิ่มอุดม1,605.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
เสาร์17/10/63
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1คุณลำยอง สนิท2,990.00 บาท
อาทิตย์18/10/63
1อ.พนัส แย้มสกุล2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์24/10/63
1อ.วาสนา อุดมโภชน์2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์25/10/63
1อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ2,140.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.วรดนย์ ประสม3,299.00 บาท
เสาร์31/10/63
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
1อ.ทัตดารา กาญจนกุญชร2,140.00 บาท
1อ.วันดี ละมูลเจริญ2,140.00 บาท
1อ.ชญานี ศตะภัค2,200.00 บาท

คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 1 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนาถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท
อา. 1 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.คนนธิป ทองวงศ์
ราคา 2,140 บาท
อา. 1 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท
คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2563 ( จำนวน 4 คอร์ส )
ส. 7 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,140 บาท
ส. 7 - อา. 8 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 3,500 บาท
ส. 7 พ.ย. 63
จะเริ่มใน 7 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท