ทัวร์ ย้อนเวลาพา “ออเจ้า” ไปเฝ้า “ขุนหลวงนารายณ์” เมืองละโว้ (ลพบุรี)

ย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งกับ “รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี” แต่งานนี้พาย้อนเวลาสู่ราชธานีแห่งที่ 2 ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ชมโบราณสถานเพียบทั้งพระที่นั่งไกรสรสีหราช, วัดสันเปาโล, บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์ ฯลฯ

กำหนดการเดินทาง รอบแรก วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

รอบสอง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2561

ราคา 2,500 บาท

 

ทัวร์ ย้อนเวลาพา ‘ออเจ้า’ ไปเฝ้า “ขุนหลวงนารายณ์” เมืองละโว้ (ลพบุรี)

วิทยากร รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

 

06.00 น. ลงทะเบียน รับของที่ระลึก และรับอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น. ออกเดินทางย้อนเวลาสู่ราชธานีแห่งที่ 2 ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

09.30 น. ถึง ประตูเพนียด ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นประตูเมืองโบราณขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเป็นประตูเมือง 1 ใน 2 แห่ง ที่ยังหลงเหลือหลักฐานมาถึงในปัจจุบันของเมืองลพบุรี นอกจากนี้ในบริเวณนี้ยังร่องรอยเนินดินของเพนียดคล้องช้างปรากฏอยู่ ซึ่งเพนียดคล้องช้างที่เมืองลพบุรีนี้ใช้ในการคล้องช้างของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยามาหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระองค์ได้โปรดฯ ให้มีการคล้องช้างให้กับราชทูตได้ชมที่เพนียดแห่งนี้

10.40 น. ถึง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลชุบศร ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทรงสำราญพระราชอิริยาบถ โดยบันทึกของฝรั่งเศสกล่าวว่า เมื่อพระองค์เสด็จประพาสล่าช้างป่า จะเสด็จกลับเข้ามาประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ดังมีหลักฐานเป็นภาพวาดการสำรวจจันทรุปราคาที่พระที่นั่งเย็นซึ่งวาดโดยจิตรกรชาวฝรั่งเศส จึงถือได้ว่าที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการดาราศาสตร์แบบตะวันตกของประเทศไทย

11.40 น. เดินทางไปยัง วัดสันเปาโล

12.00 น. ถึง วัดสันเปาโล วัดในคริสตศาสนาที่สมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานที่ดินให้แก่คณะบาทหลวงเยซูอิตจากฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมกับใช้เป็นที่พักของคณะบาทหลวงดังกล่าว โดยคำว่า “สันเปาโล” นี้คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า เซนต์ปอลหรือแซงต์เปาโล (Saint Paulo) นั่นเอง นอกจากนี้ด้านในยังก่อสร้างเป็นหอดูดาว ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงซากของผนังเพียงบางส่วนกับฐานของอาคาร หอดูดาวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งแรกของสยามและเป็น 1 ใน 3 ของหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านแพบ้านริมน้ำ

14.00 น. เดินเท้าไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยใช้ทางเดินบันได 51 ขั้น ซึ่งเป็นทางเข้าพระราชวังที่ใช้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

14.20 น. ถึง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง โดยในพงศาวดารบอกว่าพระองค์มักประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี ปีละ 8-9 เดือน ชมพระราชวังที่มีรูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมไทยและตะวันตก รวมไปถึงการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังแบบพระราชวังอาลิคาปู ประเทศอิหร่าน อันแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมแบบเปอร์เซียของพระองค์ พร้อมฟังบรรยายและร่วมกันวิเคราะห์คำตอบแบบเจาะลึก ทั้งสาเหตุการสร้างลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2, จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส รวมถึงจุดนัดประชุมขุนนางของ 2 พ่อ-ลูก “พระเพทราชา-หลวงสรศักดิ์” ในการวางแผนยึดอำนาจ ฯลฯ

16.00 น. เดินทางไปยัง บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์

16.10 น. ถึง บ้านหลวงรับราชทูตวิชาเยนทร์ หรือบ้านวิชาเยนทร์ สถานที่สำหรับรับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ ที่เมืองลพบุรี และเป็นบ้านพักของคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ ‘เจ้าพระยาวิชาเยนทร์’ สมุหนายกชาวกรีกผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยลักษณะของสถาปัตยกรรมของที่นี่บางหลังเป็นแบบศิลปะยุโรปแบบเรอเนสซองต์ และที่สำคัญคือโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนา มีเสาปลายเป็นรูปกลีบบัวยาวซึ่งเป็นศิลปะแบบไทย โบสถ์หลังนี้ถือกันว่าเป็นโบสถ์คริสต์หลังแรกในโลกที่ตกแต่งด้วยลักษณะทางศิลปะแบบพระพุทธศาสนา

17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 น. ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

 

สนใจติดต่อ :

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
inbox facebook : Matichon Academy
line @m.academy

บทความก่อนหน้านี้ส่องแพ็คเกจเที่ยวชลบุรีด้วยรถไฟสายใหม่ “กทม.-พัทยา-บ้านพลูตาหลวง”
บทความถัดไป“ไข่แดงไม่สุก” อาหารที่อาจไม่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อย!