ทัพเรือแสดงแสนยานุภาพ ซ้อมรบด้วยกระสุนจริง โชว์บินขับไล่-ยิงต่อต้านอากาศยาน

Uncategorized

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมการยิงอาวุธทางยุทธวิธี และยิงเป้าอากาศยาน ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณเขาหน้ายักษ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยเป็นการจำลองการปฎิบัติการระหว่างกองกำลังเฉพาะกิจทางเรือ กับหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ 3

โดยมีกำลังพลประกอบด้วย นายทหาร พันจ่า และพลทหารกว่า 1,000 คน จากเรือหลวงนเรศวรกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 นำปืนใหญ่รักษาฝั่งขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 4 กระบอก และกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 นำปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร จำนวน 6 แท่น มาร่วมฝึกซ้อม โดยใช้กระสุนจริง

การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยกำลงพลที่ร่วมฝึกซ้อมรบในครั้งนี้ สามารถยิงเป้าจำลองที่กำหนดไว้ในทะเลได้อย่างถูกต้องเม่นยำ ขณะที่กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่และสกัดกั้น แบบกริพเพน จำนวน 4 เครื่อง และอากาศยานเตือนภัยล่วงหน้าแบบ SAAB 340AEW จำนวน 1 เครื่องเข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการฝึกของกองทัพเรือ นั้น ได้จัดให้มีการฝึกเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกของกำลังพลภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฎิบัติการทางเรือด้านต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติการสนับสนุนในส่วบัญชาการ ส่วนยุทธการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์เดียวกัน รวมทั้งจะเป็นการทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร แนวทางการใช้กำลังพลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์