สรรพากรรีดอากรแสตมป์หวยเพิ่ม ถูกรางวัลที่ 1 ต้องจ่าย 1.2 แสน

Uncategorized

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล โดยจะมีการเก็บค่าอากรแสตมป์กับผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มขึ้น จากเดิมเก็บ 0.5% ของเงินรางวัล เพิ่มเป็น 2% ของเงินรางวัล เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินรางวัลที่ปรับเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2525 หรือเมื่อ 35-36 ปีที่แล้ว ซึ่งสมัยนั้นถูกรางวัลที่ 1 จะได้แค่ 1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันรางวัลได้เพิ่มเป็น 6 ล้านบาทแล้ว รวมถึงภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพก็ปรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมฯจึงต้องปรับค่าอากรแสตมป์ตามให้เหมาะสม แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อผู้ถูกรางวัล เพราะเป็นส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งคนที่ถูกรางวัลก็น่าจะยินดีเพราะเทียบเงินรางวัลที่ได้มีมูลมากกว่า ที่เสียไปเยอะมาก เช่น รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จากเดิมเสียค่าอากรแสตมป์แค่ 10 บาท จะเพิ่มเป็น 40 บาท ส่วนรางวัลอื่นฯก็ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนด

“เมื่อวันที่ 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2561 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้เปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อร่างต่อร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้จะนำความเห็นต่างๆ ไปสรุป ก่อนเสนอให้ ครม. รับทราบภายในเดือนพ.ค.นี้ แต่จะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันที เพราะตามขั้นตอนกฎหมายจะต้องเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงประกาศลงพระราชกิจจานุเบกษา ถึงจะมีผลบังคับใช้ได้”

นายประสงค์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการถูกเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม และจะเสียแค่อากรแสตมป์เท่านั้น ที่สำคัญไม่ต้องนำเงินรางวัลเข้าไปร่วมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เหมือนกับการถูกรางวัลชิงโชคอื่นๆ ด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล เนื่องจากอัตราอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2525 ประกอบกับมูลค่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับ มูลค่าเงินในปี 2525 รวมทั้งอัตราการคิดคำนวณอากรแสตมป์ยังไม่สอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินรางวัล ที่ปรับสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้อัตราอากรแสตมป์ กรณีใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลมีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรแสตมป์จากเดิม

ทั้งนี้ เดิมกำหนดค่าอากรแสตมป์จำนวนเงินรางวัลตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ 1 บาท (หรือคิดเป็น 0.5% ของเงินรางวัล) ปรับเพิ่มเป็น จำนวนเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท เสียอากรแสตมป์ 40 บาท (หรือคิดเป็น 2% ของเงินรางวัล) โดยคิดคำนวณปรับเพิ่มตามจำนวนเงินรางวัลขั้นต่ำของสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปัจจุบัน และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 35 ปี ที่เฉลี่ย 3.5% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันประมาณ 4 บาท เมื่อเทียบกับจำนวนเงิน 1 บาท เมื่อคราวการปรับอัตราอากรแสตมป์เมื่อ ปี 2525

อย่างไรก็ตาม หากมีการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว สำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท ปัจจุบันจะเสียค่าอากรแสตมป์ที่ 30,000 บาท แต่เมื่อกฎหมายใหม่ผ่านจะเสียค่าอากรแสตมป์เพิ่มเป็น 120,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 90,000 บาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์