สุดเจ๋ง วัดเมืองเลยฝึกเณรน้อยให้เดินบนไม้ไผ่ หวังให้ฝึกจิต-สร้างสมาธิ

Uncategorized

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเด็กนักเรียน มีหลายคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาเล่าเรียนตามแหล่งต่างๆ และเด็กตามชนบทบางคนนั้นมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาน้อย ผู้ปกครองเห็นว่าการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในวัด น่าจะเป็นทางออกที่ดีและสามารถพัฒนาบุตรหลาน ให้ดีขึ้นได้ในช่วงปิดเทอม และลดปัญญาการไปมั่วสุมในรูปแบบต่างๆ เล่นเกมส์ ไปเที่ยวเล่น ขับมอเตอร์ไซค์ ลดการเกิดอุบติเหตุบนท้องถนน ซึ่งผู้ปกครองในอำเภอด่านซ้าย จำนวนมากได้นำบุตรหลานมาเข้าศึกษา ธรรมะและปฏิบัติธรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอม

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ตามที่วัดโคกงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดพิธีบวชสามเณรยอดนักสู้ อายุระหว่าง 6-15 ปี จำนวน 29 รูป ในช่วงกลางเดือนเม.ย.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบวชเรียน เพื่อฝึกความอดทนทั้งกายและใจ อยู่อย่างพุทธะ ละความเห็นแก่ตัว เว้นชั่วทำดี มีใจอดทน ฝึกตนให้เป็นมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนคนให้เป็นมนุษย์ ฝึกให้มีความอดทนทั้งกายและใจ มีระเบียบวินัย คิดอย่างมีเหตุมีผลด้วยปัญญา

พระมหาเชษฐา วิสุทธัสศิริ เจ้าอาวาสวัดโคกงาม รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า โครงการนี้ ชื่อว่า สามเณรยอดนักสู้ ต้องการให้สามเณรที่มาบวชในช่วงปิดเทอมนั้น มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่วิกฤติทางสังคมที่มีปัญหาทั้งเรื่องยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กแว๊น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง

สำหรับ การเดินจงกรมหรือ เดินสมาธิ บนราวไม้ไผ่ ที่มีความสูง 1-3 เมตรนั้น เป็นโครงการที่อาตมา นั้นคิดมาเนื่องจากต้องการให้เขาอยู่กับปัจจุบัน ต้องการให้มีสมาธิที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น ฝึกให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การฝึกสมาธิอยู่บนพื้นดินนั้นจะเข้าถึงความสงบช้า แต่ว่าเมื่อมาฝึกอยู่บนไม้ไผ่นั้นสงบได้เร็ว อาตมาได้วิจัยแล้วว่าการเดินอยู่บนพื้นดิน 30 นาทีจิตยังไม่นิ่ง แต่เมื่อมาเดินอยู่บนไม้ไผ่ แค่ 5-10 นาที จิตก็จะนิ่ง อยู่กับปัจจุบัน และสมาธิเกิดเร็ว จากนั้นสติและปัญญามันจะมาพร้อมกันเสมอ นี่คือสิ่งที่ต้องการฝึกให้สามเณรได้มาฝึกบนไม้ไผ่ ไม้ไผ่สอนธรรมนำคนทุกข์ ไม่ว่าหญิงชาย เมื่อมาฝึกบนไม้ไผ่แล้ว จะอยู่กับปัจจุบัน ก็มีความสุขที่ชัดเจนว่า เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันมาก เราก็จะสุข สงบเย็น เห็นธรรม

ด้าน สามเณรณัฐกฤต ชัยวังลาด บ้านนาหอ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย กล่าวว่า หลังจากมาฝึกสมาธิบนราวไม้ไผ่แล้ว ผมมีสมาธิมากขึ้นไม่สมาธิสั้นเหมือนก่อน เรียนเก่งขึ้น มีความรู้สึกดีขึ้น ได้เรียนพระธรรมอย่างมีความสุข

ขณะที่ นางสายกมล อุ่นจันทร์ บ้านบุ่งกุ่ม ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ผู้ปกครองสามเณร กล่าวว่า อยากให้ลูกมาฝึกดู ท่านสอนดี ลูกก็ดีขึ้น มีความอดทน เข้าใจอะไรมากขึ้นภาพรวมก็คือดีขึ้นกว่าที่อยู่บ้าน

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์