จบดราม่า! กรมขนส่งฯปรับแท็กซี่ถูกฝรั่งโวย 1 พัน ข้อหาพูดไม่สุภาพ

Uncategorized

กรมการขนส่งทางบก ติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ทันที ตามที่มีผู้โดยสารชาวต่างชาติร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ดำเนินการปรับเป็นเงิน 1,000 บาท เหตุแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ส่วนประเด็นค่าโดยสารคาดเป็นความเข้าใจไม่ตรงกัน โดยได้ให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว ซึ่งผู้โดยสารไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Easy English Thai โพสต์คลิปชาวต่างชาติร้องเรียนพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ขอเก็บอัตราค่าโดยสารเหมาจ่ายเมื่อผู้โดยสารปฏิเสธจึงใช้มาตรค่าโดยสาร ใช้วาจาไม่สุภาพ และไม่ทอนเงินค่าทางด่วนให้นั้น กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยวการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ขับรถที่ได้รับการร้องเรียน พบว่าเป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (สีเขียวเหลือง) หมายเลขทะเบียน 1มก-9749 กรุงเทพมหานคร ผู้ขับรถคือนายทองคำ สระแก้ว มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเลขที่ 58002050 จากคำให้การของนายทองคำฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร เนื่องจากได้กดมาตรค่าโดยสาร และเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏ แต่ยอมรับว่าได้ใช้กริยาวาจาไม่สุภาพกับชาวต่างชาติคนดังกล่าวจริง เบื้องต้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57ฉ ข้อหาแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมประสานผู้ร้องเพื่อแจ้งผลการดำเนินการ ส่วนประเด็นอัตราค่าโดยสารคาดว่าเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้ให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะบันทึกประวัติผู้ขับรถไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถ สาธารณะ และกำชับให้ระมัดระวังพฤติกรรมและรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ

อธิบดี กรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงเหตุผลและหลักฐานความบริสุทธิ์ใจ ในขณะเดียวกันหากพบการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี พร้อมแนะนำการใช้บริการรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานจะมีอัตราค่าบริการ 50 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงอัตราค่าสามารถตรวจสอบโดยให้สังเกตจากจำนวนค่าโดยสาร ระยะทาง และเวลา ที่มาตรค่าโดยสารแสดง เปรียบเทียบกับตารางอัตราค่าโดยสาร ที่ติดอยู่บริเวณหลังเบาะพนักพิงผู้โดยสารตอนหน้าว่าถูกต้องเป็นไปตามที่ทาง ราชการกำหนดไว้หรือไม่ หากพบการให้บริการรถแท็กซี่ไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอพพลิเคชั่น DLT GPS, แอพพลิเคชั่น Taxi OK, Line ID “1584dlt”, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail : [email protected], เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ส่งจดหมายหรือหนังสือร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกหรือเดินทางมาร้องเรียน ด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 


ที่มา มติชนออนไลน์