Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ เที่ยวพระอารามคณะราษฎร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 15 ม.ค. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วิทยากร
ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

1,000 บาท / คน

สอบถาม

ทัวร์ เที่ยวพระอารามคณะราษฎร วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ                      วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

วิทยากร : ศาสตรจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ                                                  

ราคา 1,000 บาท

โปรแกรมนำชม

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

08.30 น.                   ลงทะเบียน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (มีบริการ Snack Box)

09.00 – 12.00 น.        ชม วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งบางเขน พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยแนวความคิดในการสร้างวัดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2483 ภายใต้การนำของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นวัดที่รวมเอามหานิกายและธรรมยุตินิกายเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นวัดอนุสรณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมีชื่อเมื่อแรกสร้างว่า “วัดประชาธิปไตย” ต่อมารัฐบาลได้ส่งคณะทูตพิเศษเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อขอพระบรมสารีริกธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน และกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งทางรัฐบาลอินเดียได้มอบให้ตามคำขอ รัฐบาลจึงอัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดแห่งนี้ และตกลงที่จะเปลี่ยนชื่อของวัดใหม่เป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน เข้าชมจุดสำคัญต่างๆ ดังนี้

  • พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ เจดีย์ประธานองค์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจดีย์ของวัดราชาธิวาส แต่มีจุดเด่นภายนอกคือไม่มีการประดับลวดลายซึ่งต่างจากเจดีย์แบบประเพณีนิยม ส่วนยอดไม่มีบัลลังก์และมีจำนวนบัวกลุ่ม 6 ชั้น ซึ่งสื่อถึงหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ภายในมีเจดีย์องค์เล็กที่บรรจุพระบรมสารีริธาตุซึ่งได้มาจากรัฐบาลอินเดีย อีกทั้งผนังด้านในของเจดีย์ยังเป็นที่บรรจุอัฐิของบุคคลในคณะราษฎรหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม, ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม, พระยาพหลพลพยุหเสนา, นายปรีดี พนมยงค์ ฯลฯ
  • พระอุโบสถ ของวัดแห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ทั้งการวางผังและรูปแบบแต่หากมองถึงลายละเอียดจะพบกับความแตกต่างในแนวคิดทางสถาปัตยกรรม ชมหน้าบันไม้แกะสลักเป็นรูป พระอรุณเทพบุตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการถือกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งต่างจากหน้าบันแบบจารีตนิยมจะทำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตราพระราชลัญจกรต่างๆ หรือเทพเทวดาชั้นสูงอื่นๆ พร้อมฟังเรื่องราวของ “พระพุทธสิหิงค์” พระพุทธปฏิมาสำคัญของคณะราษฎร ซึ่งเคยเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถแห่งนี้
  • ระเบียงคด ชมพระพุทธรูปศิลปะไทยจากหลายยุคสมัย หลายองค์มีจารึกที่ฐานระบุชื่อผู้สร้าง ซึ่งมีทั้งพระยาพหลพลพยุหเสนา, จอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในคณะผู้ก่อการและผู้มีบทบาทในการเมืองไทยในเวลาต่อมา เช่น พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชน์, พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ และจอมพลผิน ชุณหะวัน เป็นต้น

12.00 น.                   เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

 สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ มติชนอคาเดมี

.
inbox เฟซบุ๊ก Matichon Academy – มติชนอคาเดมี 
.
 Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
.
 line : @matichon-tour 
.
line : @matichonacademy