Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ วัดมกุฏกษัตริย์ฯ อัตลักษณ์แห่งวัดพระจอมเกล้าฯ กรุงเทพฯ

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 25 ธ.ค. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

1,199 บาท / คน

สอบถาม

08.30 น.                   คณะพร้อมกัน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (มีบริการ Snack Box)                                                                                https://www.google.com/maps/place/Wat+Makut+Kasatriyaram+Ratchaworawihan/@13.7653415,100.5061373,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaa77bb0448225562!8m2!3d13.7641125!4d100.5066456 (แผนที่จุดลงทะเบียน)***

09.00 น.                   เข้าชม วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองผดุงเกษม สร้างขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 โดยตั้งพระราชหฤทัยให้วัดนี้เป็นวัดส่วนพระองค์ เพื่อเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งแต่เดิมพระบรมวงศานุวงศ์และบรรดาข้าราชบริพารต่างเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า ‘วัดนามบัญญัติ’ จนเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่า “วัดมกุฏกษัตริยาราม” อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธยตามพระราชประสงค์เดิม เข้าชมจุดสำคัญ ดังนี้

  • พระวิหารหลวง บริเวณหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างมีลาย “พระมหามงกุฏ” อันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 สักการะ “พระพุทธวชิรมงกุฏ” พระประธานปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกฐานหินอ่อน 2 ชั้น พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังที่มีอิทธิพลศิลปะตะวันตก โดยใช้การเขียนภาพแบบมีมิติทัศน์และแทรกวิถีชีวิตลงไปด้วย รวมถึงบานหน้าต่างและบานประตูด้านในที่เขียนพระสูตรด้วยพระคาถาต่างๆ
  • พระมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดพระเจดีย์ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎจำลองขนาดใหญ่กว่าองค์จริง 3 เท่า ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้
  • พระอุโบสถ อยู่ด้านในสุดของตัววัด สักการพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบก ชมจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเล่าประวัติของพระอัครสาวิกาหรือภิกษุณีจำนวน 9 ภาพ ซึ่งโดดเด่นไม่เหมือนวัดแห่งอื่น
  • ตำหนักพิพิธภัณฑ์ สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของวัดแห่งนี้ เช่น รูปเหมือนของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, พระพุทธรูปโบราณ และเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ฯลฯ

12.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านครัวมงกุฏ

13.30 น.                   เสร็จสิ้นกิจกรรม

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***