Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ทัวร์ ชวนเที่ยวเมืองสุพรรณฯ เล่าวรรณกรรม “ขุนช้าง-ขุนแผน” จ.สุพรรณบุรี

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 21 พ.ค. 2565
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว สุพรรณบุรี
วิทยากร
รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

5,900 บาท / คน

สอบถาม

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

07.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ที่มติชนอคาเดมี

08.00 น.

เดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี

10.00 น.

ถึง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างแต่สมัยใด แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี (วัดป่า) ที่อยู่ด้านนอกของตัวเมือง เข้าสักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางป่าเลไลยก์ ที่เก่าแก่และมีขนาดสูงใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมจิตรกรรมเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ที่โดยรอบของระเบียงคด

11.00 น.

เดินทางไปยัง วัดแค

11.10 น.

ถึง วัดแค วัดแห่งนี้มีตำนานปรากฏในเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ในตอนที่เณรแก้วได้บวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ โดยมีขรัวตาคง ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้ โดยมีวิชาที่ขึ้นชื่อคือวิชาเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตน เป็นต้น ชมต้นมะขามยักษ์ที่โคนต้นต้องใช้ 9 คนโอบ พร้อมกขอโชคขอลาภกับพญาต่อยักษ์ในศาลาแม่นางพิม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านกุ่ยหมง

13.30 น.

เดินทางไปยัง วัดพระรูป

14.00 น.

เข้าชม วัดพระรูป วัดที่มีอายุเก่าแก่เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ และวัดป่าเลไลยก์ ชมเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะที่นิยมในศิลปแบบสุพรรณภูมิหรืออู่ทอง จากนั้นเข้าสักการะพระนอนเณรแก้ว พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพระพักตร์รูปไข่ กลมยาวคล้ายผลมะตูม ที่งดงามที่สุดในเมืองสุพรรณบุรี ปิดท้ายที่โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่หาค่ามิได้คือพระพุทธบาทไม้ที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลก

14.45 น.

เดินทางไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

15.00 น.

ถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดพระธาตุ วัดคู่บ้านคู่เมืองทั้งยังเป็นศูนย์กลางของเมืองหรือมหาธาตุประจำเมืองสุพรรณบุรี ชมพระปรางค์ศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งเป็นประธานของวัดแห่งนี้ พร้อมฟังเรื่องราวจารึกลานทอง ซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่พบจากการขุดกรุของวัดแห่งนี้ โดยในจารึกระบุถึงการสร้างพระสถูปของพระมหากษัตริย์ และการปฏิสังขรณ์โดยพระราชโอสรสในสมัยต่อมา พร้อมฟังเรื่องราวของ ‘พระผงสุพรรณ’ 1 ในพระเครื่องเบญจภาคีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

16.30 น.

แวะพักและรับประทานของว่างที่คุ้มขุนช้าง พร้อมฟังเรื่องราวสรุปจากวิทยากร

17.30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.

ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                                     ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

อัตราราคานี้รวมค่าบริการ                                                

 • ค่ายานพานะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมพนักงาน Driver Guide
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวิทยากรบรรยายและหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 500,000 บาท รายละเอียดตามกรมธรรม์

อัตราราคานี้ไม่ได้รวม

 • ค่าใช้จ่ายและค่าบริการส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทัวร์กำหนด
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (หากต้องการสั่งอาหารเพิ่มเติมกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าเครื่องดื่มสั่งเพิ่มพิเศษหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ (ตามความพึงพอใจของท่านลูกค้า)

**ก่อนออกเดินทางเรามีบริการตรวจ ATK ให้กับลูกทัวร์และพนักงานทุกคน เพื่อความปลอดภัย**

ติดต่อสอบถาม & สำรองที่นั่งได้ที่

📱Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

⌨️ inbox เฟซบุ๊ก Matichon Academy – มติชนอคาเดมี คลิก m.me/Matichon.Academy.Thailand

✅ line : @matichon-tour คลิก http://line.me/ti/p/%40matichon-tour

✅ line : @matichonacademy คลิก https://line.me/R/ti/p/%40matichonacademy