Tour Update : ทัวร์สนุกไปกับเรา

ขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางชลมารค

ทัวร์นี้สิ้นสุดแล้ว
วันที่ไปทัวร์ 17 ต.ค. 2562
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

เส้นทางท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
วิทยากร
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

3,500 บาท / คน

สอบถาม

ขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางชลมารค

“พระราชพิธีที่หายไปเกือบ 100 ปี”

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

13.00 . ลงทะเบียน ณ ห้องอาหารต้นมะกอก โรงแรมบ้านวังหลัง ริเวอร์ไซด์

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1l4p4TSq-3hXMJFCZpMx-74UaRTA&hl=en&ll=13.754480999999993%2C100.48652500000003&z=17)

14.00 . เริ่มงานเสวนา ฟังบรรยายเรื่อง กระบวนเรือพยุหยาตราและการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค  จากวิทยากร

15.00 . พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 . เริ่มชม ขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครทางชลมารค (รอบซ้อมใหญ่)

17.30 . รับประทานอาหารเย็น ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

19.00 . ปิดงาน

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ห้องอาหารต้นมะกอก โรงแรมบ้านวังหลัง ริเวอร์ไซด์

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

แจกฟรี!! หนังสือ พระเสด็จโดยแดนชล ท่านละ 1 เล่ม **เฉพาะผู้จองที่นั่งเท่านั้น**