พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พบที่ปรางค์พรหมทัต ปราสาทพิมาย จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย