ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และน้ำดื่มบรรจุขวด  ให้แก่กรุงเทพมหานคร นำไปกระจายตามจุดบริการประชาชน 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ SME D Bank ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยธนาคารขออาสาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startups เพื่อสร้างความพร้อมให้ SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกลไกระดมทุนผ่านตลาดทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ธพว. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.50%  ช่วยลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยลดภาระต้นทุนธุรกิจ  และบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  มีผลตั้งแต่ 14 ก.พ.63 ที่ผ่านมา

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเติบโตตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งช่วยลดภาระต้นทุนการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะรายย่อยที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจหลายด้าน  ธพว.จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ลง 0.50% จากอัตรา 8.80% ต่อปี เหลืออัตรา 8.30% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้  ธพว. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ใบรับเงินฝากประจำ (Receipt of Deposit) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ลงเฉลี่ย 0.16% ตั้งแต่ระยะเวลา 1 เดือน ถึง 36 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเช่นกัน

“ธพว. พร้อมยืนเคียงข้างลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ซึ่งจากมาตรการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ เชื่อว่า จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นางสาวนารถนารี กล่าว

เมื่อวานนี้ (27 มกราคม 2563) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plus กับ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (เฟสท์) เพื่อยกระดับพ่อค้าแม่ค้า ลด ละ เลิก การใช้โฟม และพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะขยะที่ย่อยสลายยาก รวมถึงส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดย ธพว. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งด้านแหล่งความรู้คู่เงินทุน ผ่านสินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3 โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดอกเบี้ยพิเศษ 3% 3 ปีแรก ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ SME Bank Tower สำนักงานใหญ่

SME D Bank พาผู้ประกอบการพลิกวิกฤต ชวนร่วมงาน “กล้า D festival” “ปรับ เปลี่ยน ลุก เดิน” ปั้นความรู้สู้กระแสเศรษฐกิจกับ 3 กิจกรรมสัมมนาสุดโดนใจ พร้อมเชิญ ช้อป ชิม อุดหนุนตลาดนัด SMEs ของดีกว่า 50 ร้านค้า ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ย่านอารีย์ ติดรถไฟฟ้า BTS

จากความต้องการยกระดับเอสเอ็มอีไทยที่ยังดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมให้ก้าวสู่การเป็น SMEs ดาวเด่น SME D Bank เปิดตัวกิจกรรมแรก เชิญชวน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการสร้างธุรกิจ ร่วมฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจกับกิจกรรม “SME-D Show Story Telling ธุรกิจพุ่งแรงสู่ความสำเร็จ” จากลูกค้า SME D Bank ที่ประสบความสำเร็จถึง 3 ท่าน คุณพงษ์พันธ์ ไวยนิล กับงานปั้นบ้านดินมอญ หัตถกรรมไม่มีวันตาย งานปั้นจาก50บาทสู่แสนบาท คุณบิ๊ก ผุยมาตย์ เจ้าของกิจการข้าวกรอบสยาม เจ้าของธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน และคุณนภาพร คูศิริวานิชการ อดีตสาวแบงก์ ผันตัวมาจับสินค้า Organic คุณภาพระดับ Go inter พบกับทั้งสามท่านได้ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจออนไลน์ SME Development Bank ร่วมมือกับ E-commence ชื่อดังอย่าง Shopee จัดเวิร์กช็อปขายของบนโลกออนไลน์ได้จริง กับงาน “รวยด้วย ตลาด Online by Shopee” วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

SME D Bank ยังเอาใจผู้ประกอบการด้านอาหาร พาเรียนเรื่องระบบจัดการร้าน และนำร้านค้าจาก ออฟไลน์สู่ออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก WONGNAI พร้อมเสริมทักษะ Delivery 4.0 จาก LINE MAN กับกิจกรรม “ยกระดับมาตรฐาน ร้านอาหาร 4.0 by Wongnai” ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นอกจากนี้ภายในงานยังมี สินค้าหลากหลายให้ ช้อป พร้อมชิมมากมาย กว่า 50 ร้านค้าชื่อดัง ทั้งของกิน ของใช้ราคาน่าจับจอง พร้อมกิจกรรมโดนใจ ช้อปครบ 3 ร้านดัง จับฉลากรับรางวัลไปฟรีๆอีกหนึ่งต่อ เรียกได้ว่า มางานเดียวครบ พร้อมร่วมฟังเคล็ดลับสู่ความสำเร็จการทำธุรกิจออนไลน์ ยกระดับธุรกิจให้สำเร็จได้แบบไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา แล้วพบกันในงานวันที่ 28-29 ม.ค.2562 นี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “กล้า D festival” สมัครหรือลงทะเบียนได้ทาง http://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=181 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 265 4494, 02 265 3009, 02 265 4579