พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2021) ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ให้แก่ นายองอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”        

รางวัล PM Award จัดขึ้น โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award เป็นครั้งที่ 3 โดยในปี 2554 และปี 2562 ได้รับรางวัล ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และในปีนี้ ได้รับรางวัล แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทย ภายใต้ตราสินค้าตนเองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ที่สามารถทำให้สินค้าแบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัท และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงตัวตนและสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นทำมาโดยตลอด ซึ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์สินค้า เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศ

นอกจากนี้ SUN ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการในระดับสากล ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความภูมิใจให้กับพนักงานที่ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร จนทำให้เป็นที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการส่งออกสินค้าของไทย ให้ขยายตัวทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป