นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม (ที่ 2 จากขวา) สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ สำนักงานเขตบางแค เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในเขตบางแคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ สำนักงานเขตบางแค เมื่อเร็วๆ นี้