บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพีฉบับใหม่ 2561-2580 ที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ ในการขยายกำลังการผลิตให้ถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทบ้านปูฯ มองเห็นโอกาสการลงทุนจากแผนพีดีพีฉบับใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ คือ มีการดำเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ สามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าจากการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าทั้งจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และพลังงานหมุนเวียนภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค มาปรับใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศที่มีความเติบโตด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า และมี นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ปัจจุบัน ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 2,689 เมกะวัตต์เทียบเท่า รวมทั้งหมด28 โครงการ ครอบคลุมโครงการและโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม กระจายตัวอยู่ในประเทศ ไทย ลาว จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม โดยในจำนวนนี้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 17 แห่ง กำลังการผลิต 2,144 เมกะวัตต์เทียบเท่า ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งล่าสุดที่ นาริ ไอสึ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 15.35 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทลูก คือ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยเน้นการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ อย่างเป็นรูปธรรม