เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9” ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปี 2561 นี้ แสตมป์เป็นพระฉายาลักษณ์ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน โดยทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทรงฉลองพระองค์งามที่สุดในโลก และทรงเผยแพร่ความงดงามแบบไทยให้ชาวโลกได้รับรู้และชื่นชม สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ

ทั้งนี้ แสตมป์ชุดดังกล่าว จำหน่ายในชนิดราคาดวงละ 9 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) และซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท นักสะสมและผู้สนใจ สามารถหาซื้อตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 0-2831-3698

 

ที่มา มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้จับมือกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN ) ดำเนินโครงการ “การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อยกระดับงานไปรษณีย์ไทยแบบครบวงจร” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจขนส่ง ให้มีศักยภาพในการรองรับปริมาณงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และพื้นที่อีอีซี รวมไปถึงมีความพร้อมในการให้บริการ ผ่านกระบวนการวิจัยปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานไปรษณีย์ในมิติต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคบริการ ฯลฯ

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยให้บริการมากว่า 35 ปี ระบบการให้บริการ ระบบการทำงานต่าง ๆ ก็ถ่ายทอดสืบเนื่องของเดิมมา ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ RUN จะได้ใช้ความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยวิจัยและศึกษาว่า ไปรษณีย์ไทยจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานในด้านใดได้บ้าง

“เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะไปรษณีย์ไทยมีประสบการณ์จากของจริงที่ทำงานมา เมื่อนำมาผนวกกับการวิจัยในเชิงวิชาการที่มีระบบ ทั้ง 2 สิ่งนี้น่าจะช่วยให้การทำงานของไปรษณีย์ไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อศักยภาพดีขึ้นแล้ว ก็เชื่อว่า การให้บริการ ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะตามมา โดยไปรษณีย์ไทยจะมีหน้าที่หลักอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การให้บริการกับประชาชนทั่วไป อีกภารกิจที่สำคัญคือ เราจำเป็นต้องประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เพราะฉะนั้น เชื่อว่าประสบการณ์ในการทำงานจริงกับวิชาการจะช่วยให้การร่วมมือครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และช่วยเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ให้ปลอดภัย เพื่อให้ประชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น” นางสมรกล่าว

ศ.นพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อกาววิจัย กล่าวว่า เครือข่ายพันธมิตรมมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย หรือ RUN เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์, ม.มหิดล, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.นเรศวร และ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งมีความตั้งใจว่าจะทำการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้น การลงนามการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งได้ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดูแล

“สำหรับการที่จะพัฒนากิจการของไปรษณีย์ไทยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ศ.นพ.ดร.มงคลกล่าว

สำหรับกรอบความร่วมมือในครั้งนี้สรุปแล้วมี 5 ประเด็น คือ

1.เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ ปณท ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ ปณท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันได้ในระยะยาว

2. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ และการเติบโตของปริมาณงาน

3.เพื่อศึกษาวิจัยในการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรกล อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้ในการทำงานในระบบโลจิสติกส์ของ ปณท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ ปณท

4.เพื่อศึกษาและคาดการณ์งบประมาณและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการทำงานต่าง ๆ และ 5.เพื่อศึกษาวิจัยความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับในการทำกิจกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวแสตมป์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับใช้งานทั่วไป 12 ชนิดราคา ประเดิมจองวันแรก ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ 29 มีนาคม 2561 พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศและทางออนไลน์ โดยเปิดจองได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

โดยรายการสั่งจอง จะมีให้เลือกทั้งแบบรวมชุดแสตมป์ เต็มแผ่น (20 ดวงต่อแผ่น) ราคา 4,400 บาท แสตมป์ดวงเดี่ยวครบชุด ราคา 220 บาท พร้อมสิ่งสะสมพิเศษซึ่งมีจำนวนจำ กัด คือ แผ่นชีทที่ระลึก (คละแบบในแผ่นเดียวกัน) ราคา 250 บาท และซองวันแรกจำหน่าย ราคา 265 บาท (3 ซอง) โดยจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุ ไว้ในใบสั่งจองตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ฟรีค่าฝากส่ง

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ นำพระฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ มาเป็นแบบตราไปรษณียากรสำหรับใช้งานทั่วไปชุดล่าสุด ซึ่งจะออกจำหน่ายในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันแรก


ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์