ใบสับปะรดที่ไร้ค่ากลับมีความหมายมากมาย เมื่อเด็กหนุ่มเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ NIST ผู้ที่มีหัวใจรักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มโครงการ Ever leaves จับมือกับลุงๆป้าๆ เกษตรกรสวนสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ที่แทบไม่มีราคาอย่างใบสับปะรด ให้กลายเป็นของใช้สุดอินเทรนด์ในชีวิตประจำวัน

“ผมหวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นบ้าน และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน” มัช-พลพงษ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ เด็กหนุ่มเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ NIST บอกถึงความตั้งใจเบื้องต้น

มัช บอกว่า ตนเองมีความสนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเห็นว่าในแต่ละปีหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสับปะรด มีส่วนอื่นๆ ที่เหลือใช้ ซึ่งเกษตรกรนำไปขายเป็นปุ๋ยหรือเชื้อเพลิงในโรงงานปั่นไฟซึ่งได้ราคาเพียง 50 บาทต่อใบสับปะรด 100 กิโลกรัม ถือว่าเป็นเงินจำนวนที่น้อยมาก

ขณะเดียวกันมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่นำใบสับปะรดมาแปรรูปเป็นกระดาษจากใยสับปะรด ซึ่งใบสับปะรด 30 กิโลกรัม จะได้ใยสับปะรด 15 กิโลกรัมผลิตกระดาษจากใยสับปะรดได้ 60 แผ่น ขายได้ในราคาแผ่นละ 10 บาท และมีการนำใยสับปะรดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

มัชตัดสินใจก่อตั้งโครงการ Ever laeves เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือ แนะนำ พี่ป้าน้าอาเกษตรกรไร่สับปะรดให้ปรับปรุงพัฒณาการผลิตกระดาษจากใยสับปะรดให้มีคุณภาพดี ที่สำคัญให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น เช่น ทำเป็นกระเป๋าเอนกประสงค์ ใส่มือถือ เงิน หรือเครื่องเขียน กระเป๋าใส่บัตร และที่พันหูฟัง ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขายได้มากกว่า 20 เท่าจากราคากระดาษจากใยสับปะรด

“ตอนนี้ร่วมงานกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของสับปะรด ก็คาดหวังว่า Ever leaves จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพสินค้าแปรรูปจากวัสดุธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความเป็น International มากขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสามารถต่อยอดถ่ายทอดความรู้ไปสู่การพัฒนาส่วนอื่นๆ ต่อไป”

ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตจากกระดาษใยสับปะรดของโครงการ Ever leaves มี 3 ชนิด คือ 1. กระเป๋าเอนกประสงค์ ใส่มือถือ เงิน หรือเครื่องเขียน ราคา 359 บาท 2. กระเป๋าใส่บัตร ราคา 259 บาท และ 3. ที่พันหูฟัง ราคา 159 บาท สินค้าทั้ง 3 ชนิด ได้เสริมวัสดุด้านใน ตัดเย็บอย่างดี มีความทนทาน กันน้ำ และผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใครสนใจสามารถชมสินค้าเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://www.everleaves.org