ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย              มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แก่โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อ    มุ่งหวังให้นักเรียนและครู ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการบริโภคน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน