6 สิงหาคม 2564 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ระลอกใหม่  ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดนครพนมที่มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 2,500 ราย  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกกว่า 100 ราย  และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจังหวัดนครพนมมีสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19  ทั้งโรงพยาบาลหลัก  โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย  รวมทั้งสิ้นเพียง  37 แห่ง 1,600 เตียงเท่านั้น  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยและเกิดปัญหาคนไข้ล้นเตียง  เครือเจริญโภคภัณฑ์  และบริษัทในเครือฯ  ร่วมเดินหน้าร้อยเรียงความดี  ภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19  ที่โรงพยาบาลสนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัดนครพนม  สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค  และอุปกรณ์สื่อสาร  โดยมี  นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์  และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นผู้แทนเครือฯ  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร ให้กับโรงพยาบาลสนาม  โดย  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) มูลนิธิ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  และคณะ ได้ทำพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนครพนม ขนาด 300 เตียงให้แก่จังหวัดนครพนม  เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมี  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ ธีระตระกูลสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนรับมอบโรงพยาบาลสนาม  ณ  อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

นายไกรกร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า  ในนามของประชาชนชาวจังหวัดนครพนม  ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี  เพราะจากสถานการณ์ช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม  ยังคงเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังดูแลคัดกรองผู้ป่วยโควิดต่อเนื่อง  เพราะยังมียอดผู้ป่วยต่อวันเพิ่มขึ้น  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแรงงานและผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาจากต่างจังหวัด ส่งผลทำให้สถานพยาบาลเริ่มไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย  ซึ่งการได้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เพิ่มขึ้นมา จะทำให้จังหวัดนครพนมมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา  กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ป่วยโควิด-19  ที่ต้องการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล  จึงร่วมกับราชการทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ภาคธุรกิจในจังหวัดนครพนม และได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หอการค้าไทย-จีน และภาคธุรกิจ ร่วมกันตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  เขตพื้นที่มรุกขนคร (บ้านเนินสะอาด) แห่งนี้ขึ้น  ซึ่งใช้เวลาจัดตั้งเพียง 9 วัน และเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในวันที่ 6 สิงหาคมนี้  โดยสามารถรองรับผู้ป่วย 300 เตียง และเพิ่มเป็น 600 เตียงในอนาคต  เพื่อให้พี่น้องชาวนครพนมได้มีเตียงรองรับการรักษาโดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  ได้ทันท่วงที

ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ให้เดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”  โดยมีเครื่องอุปโภค  บริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ได้เเก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), รวมไปถึงโลตัส  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นักรบด่านหน้าที่ต้องแบกรับภารกิจอันหนักหน่วง และให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป โดยเครือฯพร้อมสนับสนุนและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน