บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ เทศบาลเมืองชะอำ จัดโครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด” มอบถังขยะเก็บขยะบริเวณชายหาดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม โดยมีการมอบถังขยะรีไซเคิลจำนวน 212 ใบให้แก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีชายหาดจำนวน 14 สาขา ได้แก่ อ่าวนาง ตรัง หัวหิน ภูเก็ต ถลาง ราไวย์ ป่าตอง กะรน สตูล เกาะพงัน พัทยาเหนือ พัทยาใต้ ระยอง และชะอำ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท สยามแม็คโครฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่ผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่งรายเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ แมคโครฯได้โครงการส่งเสริมให้ทุกสาขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนลดการทิ้งขยะพลาสติกที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขยะในสังคมไทยและในโลก โดยในแต่ละปี แม็คโครสามารถลดการสร้างขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกไปได้ 16.5 ล้านถุงต่อเดือน หรือประมาณ 198 ล้านถุงต่อปี รวมถึงได้คัดสรรสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ทำจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติมาทดแทนโฟม หรือเรียกว่า Bio Base ซึ่งผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย เยื่อไผ่ เยื่อไม้บริสุทธิ์ ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีจำนวนมากกว่า 40 รายการ อาทิ จาน ชาม ถ้วย แก้ว กล่อง ฯลฯ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้า ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบย่อยสลายได้ให้มีขนาดมากขึ้น

นางศิริพร กล่าวต่อว่า สำหรับวันสิ่งแวดล้อมวันที่ 4 ธันวาคมนี้ แม็คโครได้จัดโครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด” โดยมีการมอบถังขยะรีไซเคิลให้แก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีชายหาดจำนาน 14 สาขา สำหรับจัดวางที่บริเวณชายหาดเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือน พร้อมจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดและรณรงค์ให้ประชาชนเก็บขยะและแยกขยะให้ลงถังอย่างถูกต้อง

“สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาชะอำได้มอบถังขยะรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 70 ใบ ให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ และร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ พร้อมทำความสะอาดชายหาดชะอำ เป็นระยะทางรวมกว่า 2 กม. โดยมีพนักงานจิตอาสาของแม็คโคร จำนวน 60 คน จากแม็คโครฟูดเซอร์วิส สาขาชะอำ แม็คโคร สาขาเพชรบุรี และแม็คโครฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน พร้อมทุกคนในชุมชนเทศบาลเมืองชะอำมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย” นางศิริพรกล่าวทิ้งท้าย

ด้านนางสาว นิภาพร กฤษณะเศรณี ปลัดเทศบาศบาลเมืองชะอำ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดว่า ชายหาดชะอำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ในแต่ละปีมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกปี ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากเหล่านี้ ย่อมส่งผลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นทุกปี จนเกิดเป็นขยะทะเลจำนวนมหาศาล

“นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทรัพยากรทะเล ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สะอาด ของชายหาดกลับคืนมา”ปลัดเทศบาลเมืองชะอำกล่าว