บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Thai Group) ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง นำทัพธุรกิจประกันและการเงิน พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบครบวงจร

คุณโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหาร

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า จากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เตรียมมุ่งสู่การทำ Business Transformation เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ประกาศแต่งตั้ง 3 ตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารช่องทางการขาย ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ทำหน้าที่กำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับหน่วยงานช่องทางการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับอาคเนย์ประกันภัย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ควบคู่กับการเป็น Chief of Digital and Data Intelligence ของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ และกระบวนการทำงานภายในให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าได้แบบตอบโจทย์ ตรงใจ และคุ้มค่าเงินยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งนางสาวไพศรี ชุติวิริยะการย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับธุรกิจ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงและกำกับธุรกิจของทุกบริษัทฯ ในเครือ พร้อมเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำกับดูแลสายงานดำเนินงานประกันชีวิต ฝ่ายคณิตศาสตร์และประกันต่อ และฝ่ายประกันกลุ่ม โดยทั้ง 3 ตำแหน่ง จะมีผลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

“บริษัทฯ ตั้งใจจะพัฒนาโครงสร้างใหม่ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Insurance and Financial as a service ให้เราสามารถขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจประกันและการเงินได้ในอนาคต” นายโชติพัฒน์ กล่าว