นายสมโชค เดชะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคลังน้ำมัน ออสซี่ออยล์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจพลังงานเพื่อการเกษตร  (กลาง) ร่วมกับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 50 จังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการแจกน้ำมันปันสุขให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยล่าสุดร่วมกับกองทุนหมู่บ้านตำบลมาบตาพุด จ.ระยอง จัดทำโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้