เว็บ Brand Buffet รายงานนวัตกรรมใหม่ ของกาแฟที่ชื่อว่า Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee บรรจุในกระป๋องแบบ self-chilling cans ที่เย็นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งตู้เย็น ซึ่งพัฒนาโดยผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ The Joseph Company International เมื่อลูกค้าหมุนลูกบิดที่ด้านล่างของกระป๋องเพื่อปล่อย CO2 จะทำให้กาแฟในกระป๋องเย็นภายในเวลาประมาณ 90 วินาที

FoodBev Media รายงานว่ากระป๋อง Fizzics นี้ใช้เวลาพัฒนามานานมากกว่า 25 ปี ซึ่งจะเปิดตัวในร้าน 7-Eleven 15 แห่งทั่ว L.A. หากสามารถใช้งานได้จริงในระยะยาวและราคาไม่สูงมากนัก คาดว่าน่าจะได้เห็นกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคต

Packaging Digest รายงานว่า self-chilling can สามารถลดอุณหภูมิของเครื่องดื่มได้ประมาณ 30 องศากับน้ำหนักเครื่องดื่มที่ประมาณ 150 กรัม ก่อนหน้านี้ผลงานแรกของ Joseph Company ที่ทำ self-chilling can ให้กับ Pepsi ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสารบางตัวก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน แต่นวัตกรรมใหม่นี้ได้ตัดเรื่องการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบดังกล่าวไปแล้ว