เดบูตองต์ กาล่า ไนท์

ประชาสัมพันธ์

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในงาน “เดบูตองต์ กาล่า ไนท์ เปิดตัว 24 คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2565 จัดโดย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ บุญเกียรติ โชควัฒนา สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ และ มณเฑียร ตันตกิตติ์ ร่วมด้วย ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ