วิทย์นาถ  สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“STGT”) เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในประเภทสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์  รางวัลต่อเนื่อง 4 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่น

วิทย์นาถ  สินเจริญกุล เปิดเผยว่า “บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เราได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นครั้งที่ 8 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพด้านคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่กับการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภค ตามเป้าหมายของเราที่พร้อมส่งมอบ การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลกด้วยคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในระดับสากล ควบคู่ไปกับการผลักดันเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและถุงมือยางให้เติบโตอย่างยั่งยืน”