เอเอฟพีเผยภาพ ห้องน้ำสาธารณะ ที่นครเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ที่มีรูปแบบทันสมัย ที่มีระบบฆ่าเชื้อที่ฝารองนั่งทุกครั้งหลังจากมีผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีระบบล้างห้องน้ำทั้งห้องด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเมื่อมีผู้ใช้บริการครบ 5 คน ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรฐานของห้องน้ำสาธารณะทั่งประเทศ เป็นคำสั่งของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนจีน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

This photo taken on May 14, 2018 shows a public toilet in Zhengzhou in China’s central Henan province.
The toilet has a self-clean system which auto-disinfects the toilet seat before each use and provides high-pressure washing of the entire room after every five users. China’s president has ordered the country to march on in its “revolution” to clean up notoriously dirty and foul-smelling public bathrooms in a bid to improve quality of life and boost tourism. / AFP PHOTO / – / China OUT
This photo taken on May 14, 2018 shows the interior of a public toilet in Zhengzhou in China’s central Henan province.
The toilet has a self-clean system which auto-disinfects the toilet seat before each use and provides high-pressure washing of the entire room after every five users. China’s president has ordered the country to march on in its “revolution” to clean up notoriously dirty and foul-smelling public bathrooms in a bid to improve quality of life and boost tourism. / AFP PHOTO / – / China OUT