6 แนวทาง ตอบสัมภาษณ์งาน ให้โดดเด่นเหนือใคร

Human of Office ชีวิตมนุษย์เงินเดือน

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากร เปิดเผยถึงแนวทางการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ให้มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณารับเข้าทำงาน โดยประกอบไปด้วย 6 แนวทาง ได้แก่

1.ตอบตรงประเด็น ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามผู้สมัครงานหลายเรื่อง อาจจะวกไปวนมาเพื่อลองใจผู้สมัคร แต่สิ่งที่ผู้สมัครควรจะทำคือ จับประเด็นในคำถามนั้นๆให้ได้ แล้วตอบให้ตรงประเด็น

2.ตอบชัดเจนมั่นใจ ความมั่นใจนั้นอาจจะสื่อออกมาได้จาก ทั้งท่าทางการพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ และน้ำเสียงที่หนักแน่น

3.ตอบเชิงสร้างสรรค์ ผู้สมัครควรสอดแทรกถึงอุดมการณ์และแนวคิดของตนอย่างสร้างสรรค์ ในบางคำถามที่มีโอกาส เพื่อสร้างบบรรยากาศในการสนทนากันอย่างเป็นกันเอง แทนที่จะแค่ถามมาตอบไปกันธรรมดา

4.ตอบอย่างจริงใจ การแสดงออกถึงความจริงใจนั้นอาจจะสื่อได้จากทั้งน้ำเสียง และท่าทาง ไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้า ส่ายหน้า หรือ การยิ้มแย้มระหว่างการสนทนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะแสดงออกมากเกินไป หากมากไปอาจจะกลายเป็นถูกมองว่าไม่จริงใจได้ รวมทั้งการตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์ เช่น ไม่เคยทำงานนี้ก็ตอบว่าไม่เคยทำ ไม่ใช่พยายามมั่วขึ้นมา หากไม่เข้าใจคำถามก็บอกว่าไม่เข้าใจ แล้วขอให้ผู้สัมภาษณ์อธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น

5.ตอบอย่างเข้าใจตนเอง หลายคนมีปัญหากับการเข้าใจในความต้องการของตนเอง ซึ่งบางครั้งมันจะถูกสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนจากการตอบคำถามที่ขัดแย้งใน ตัวเอง ผู้สมัครควรทำการบ้านในการทำความเข้าใจกับตำแหน่งงานที่ตนเองถูกเรียกมา สัมภาษณ์ให้ดีก่อน มื่อผู้สมัครมีความเข้าใจในตนเองแล้วก็จะสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นและดูน่าสนใจ

6.ตอบอย่างคิดบวก ผู้สมัครควรสอดแทรกทัศนคติเชิงบวกลงไปในคำตอบด้วยเพื่อที่จะเรียกคะแนนจาก ผู้สัมภาษณ์ได้ เพราะบางคำถามอาจจะเป็นคำถามเชิงลบ หรือ ผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจจะใช้คำถามแรงๆ เพื่อทดสอบผู้สมัคร ผู้สมัครต้องใจเย็น ใช้สติไตร่ตรองและค่อยๆตอบคำถาม

ทั้งนี้ กุญแจสำคัญอีกอย่างนึง คือ การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ หากผู้สมัครตอบคำถามได้ตรงประเด็น ชัดเจน ตรงไปตรงมา มั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก พูดจาน่าฟัง ทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกอยากทำงานกับคุณ เท่านี้ท่านก็เป็นผู้สมัครอีกคนที่โดดเด่นเหนือใครได้อย่างไม่ยากเลย