เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท นะโม จำกัดและ บริษัท ทีเอสแอล จำกัด ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลงานภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิค เพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ( New S-Curve ) ปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วย เก้าอี้วีลแชร์สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ จำนวน 6 ตัว ( บจก.นะโม ) คุณสมบัติพิเศษของเนื้อผ้าคือ ไม่ซึมน้ำ ถอดเช็ดทำความสะอาดง่าย และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ผ่านมาตรฐานการทดสอบ โดยศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ผ้าปูรองนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 25 ชุด ( บจก.ทีเอสแอล ) คุณสมบัติสะท้อนน้ำ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันเชื้อไวรัส โดยมี นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน