พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจำหน่าย “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ โดยมีคุณสุฐิตา โชติจุฬางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท โซน 1 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ภายในบูธจำหน่ายได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาให้เลือกมากมาย อาทิ ช่อยาวแก้วกัลยา พุ่มพานใหญ่ แจกันแก้ว ฯลฯ ที่ประดิษฐ์จากคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำหน่ายโดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยรายได้จากการจำหน่ายนำไปช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการทั่วประเทศ