ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมเปิดร้านบ้านหวานละมุน ฝึกทักษะการทำขนมไทยโบราณ เพื่อสร้างอาชีพให้กับเยาวชนภายใต้โครงการ “เพาะรัก ปรุงใจ” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี                  นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษา เป็นประธานในครั้งนี้

จากซ้ายไปขวา  ชลิดา  อนันตรัมพร, นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์, ปารณี มงคลศิริภัทรา,  สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ,  กฤษณา รัตนาสิน,    ลัดดา  เฉลิมกาญจนา,  บุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์