ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมด้วย คุณมลฑนา พรปัญญาเลิศ  รองผู้อำนวยการ มอบเจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด ให้กับศูนย์บริการวัคซีน จุฬาฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการวัคซีน อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย