เดินหน้ามุ่งมั่นไม่หยุดยั้งเพื่อมอบความอุ่นใจและความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านแสนสิริ ดูแลลูกค้า และช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเท่าที่จะทำได้ในช่วงสถานการณ์นี้ สานต่อความมุ่งมั่นและความห่วงใยจากมาตรการ ‘Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย’ และตอกย้ำวิสัยทัศน์หลักในการดูแลพนักงานและสังคม อันเป็นภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาสังคม เพื่อหวังเป็นฟันเฟืองหนึ่งของการเตรียมพร้อมเครื่องจักรประเทศไทยรับการเปิดประเทศ พร้อมขอขอบคุณ “พันธมิตรคู่ค้าทุกบริษัท” ที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกันกับแสนสิริ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) “หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาเห็นชอบ จัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ให้แก่บริษัทฯ จำนวน 37,000 โดสแก่แสนสิริ รวม 40 ล้านบาท เพื่อปูพรมฉีดให้แก่ พนักงาน-ครอบครัว-สังคม โดยได้ดีเดย์ ฉีดวันแรก 30 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลเครือ BDMS ไปเมื่อเร็วๆ นี้

พนักงานแสนสิริ และ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ทุกคน เปรียบเสมือนทัพด่านหน้าของบริษัทฯ ที่มอบความอุ่นใจและความปลอดภัยแก่ลูกค้า วันนี้ เราทุกคนได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกครบทุกคนแล้ว และพร้อมเดินหน้าร่วมกันสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อมอบความอุ่นใจแก่ครอบครัวแสนสิริ ในการอยู่อาศัยในทุกโครงการของแสนสิริ ตลอดจนพร้อมแล้วที่จะคืนประโยชน์แก่สังคมอย่างดีที่สุดตามกำลังเต็มที่ของแสนสิริเท่าที่จะทำได้ และที่สำคัญ แสนสิริขอขอบคุณ “พันธมิตรคู่ค้า” หัวใจสำคัญของ business ecosystem ที่อยู่เคียงข้างแสนสิริและพร้อมร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันโดยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริ”

แสนสิริมุ่งมั่นวางเป้า พนักงานแสนสิริทุกคน-ครอบครัว-สังคม ต้องได้วัคซีน ผ่านกลยุทธ์การจัดสรรวัคซีน “แสนสิริและสังคม..คนละครึ่ง” โดยให้แก่พนักงานแสนสิริและครอบครัวจำนวน 18,000 โดส หรือสำหรับ 9,000 คน คิดเป็น 50% ของปริมาณวัคซีนที่ได้จัดสรรทั้งหมด และอีกกว่า 50% หรือ 19,000 โดส ให้แก่คู่ค้า พันธมิตร ชุมชนรอบข้าง และผู้ด้อยโอกาส จำนวนรวมถึง 9,500 คน พร้อมรุกขยายผลช่วยสังคม จัดกว่า 50% ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรให้คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส

นอกเหนือจาก พนักงานแสนสิริ และ พลัสพร็อพเพอร์ตี้ แสนสิริ ยังได้ให้การช่วยเหลือจัดสรรฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่อยู่ชุมชน T77 ในย่านอ่อนนุช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปลอดภัยไปด้วยกัน ซึ่งการขอจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้เนื่องจากแสนสิริเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนทั่วถึงที่สุดเร็วที่สุดเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ประเทศ อีกทั้งวัคซีนต้องเข้าถึงได้สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียมไม่เว้นแม้แต่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส