คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา
รับรางวัล “เพชรรัตนชาติ” บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขาต้นแบบนักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า แนวโน้มการทำการตลาดดิจิทัลปี 2022 เป็นการตลาดยุคเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้โลกเสมือนจริง  การทำตลาดในปัจจุบัน ต้องเน้นเรื่องการนำแนวคิด ให้เป็นจริง ได้แก่เรื่อง Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจ และแนวคิดเรื่อง Design Thinking ซึ่งแนวคิดนี้จะถูกปรับมาใช้ในการสื่อสารการตลาดมากขึ้นเช่นกัน  เพื่อให้เข้าใจสิ่งใหม่ที่ผู้บริโภคคาดหวัง ตั้งแต่ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ความกังวลและความสูญเสียอันเริ่มจากการสื่อสารตั้งแต่ความเข้าใจจากแบรนด์ที่จะส่งต่อถึงพวกเขาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก จะทำให้แบรนด์ที่ใส่เรื่องนี้ลงไปในแผน Data-Driven Communication เพื่อชนะใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น

กลุ่มเบญจจินดา ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และนวัตกรรมเทคโนโลยี  รองรับโลกดิจิทัล  และเศรษฐกิจใหม่ภายใต้โลกเสมือนจริง  พัฒนาระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้เราพาตัวเองไปอยู่ในโลก Virtual มากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจ สร้างข้อจำกัดของทรัพยากร อย่างเช่น NFT ในระบบบล็อกเชน ที่ทำให้เกิดระบบนิเวศทางทรัพยากร ทำให้โลกเสมือนจริงน่าสนใจและเป็นไปได้มากขึ้น

ปัจจุบันการสร้างแบรนด์ที่ต้องเริ่มจาก เกิดขึ้นจากภายในก่อน เมื่อระบบภายในที่แข็งแกร่ง ด้วยวัฒนธรรมองค์กร ในแนวคิด เช่น เรื่องของ Transformation หรือ Brand Value ก่อนนำเสนอออกสู่ภายนอก ด้วยหลัก The Best Deliver Service จัดระบบจัดการ

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาองค์กรเยาวชน และ สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน ได้มอบรางวัล  “เพชรรัตนชาติ” บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขาต้นแบบนักบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ คุณณัฐวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา ซึ่งสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาด และพร้อมสู่การยุคดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น