จากที่ สาวยาคูลท์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้หยุดบริการจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว มาตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

แต่ด้วยขณะนี้ มีผู้บริโภคจำนวนมาก ส่งเสียงเรียกร้องให้ยาคูลท์กับมาจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ถึงบ้าน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มยาคูลท์ เติมจุลินทรีย์ที่ดีให้ร่างกายได้อย่างสะดวก ซึ่งจะช่วยลดการออกนอกบ้านเพื่อการหาซื้อสินค้าของผู้บริโภคในบางส่วนได้

ยาคูลท์ จึงได้ตัดสินสิน กลับมาบริการจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ให้แก่ผู้บริโภค โดยสาวยาคูลท์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในบางบริเวณ ที่ไม่ใช่จุดคลัสเตอร์ (จุดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก) จะกลับมาจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ถึงบ้านอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป

และสาวยาคูลท์ทุกคน จะปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์โดยเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้บริโภค ทางบริษัทได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยทั้งแบบแพทย์และแบบผ้า รวมทั้งแอลกอฮอล์แบบเจลและแบบสเปรย์ให้พนักงานทุกคนใช้ส่วนตัวกันเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านในช่วงเวลาการระบาดในครั้งนี้

สนใจรับดื่มยาคูลท์ เติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกาย สามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์ 02-619-8008 หรือสั่งผ่านออนไลน์ที่ www.yakultthailand .com