นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนกําลังจะเวียนมาถึง ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นช่วงอันตรายที่มีคนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจํานวนมาก รองจากเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้ จากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 มีคนไทยเสียชีวิต 139 คน บาดเจ็บ 9,977 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ขับขี่รถและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก มูลนิธิเมาไม่ขับ มีความห่วงใยต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทําโครงการ ตรุษจีนเมาไม่ขับ โดยจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่รถ มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทําเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จํานวน 9,999 เหรียญ แจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคลและป้องกันไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

โดยเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จะเป็นรูปทรงกลม ขนาด 3 ซม. บรรจุในซองสีแดง มีข้อความภาษาจีน “ซินฟู่ ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” และข้อความภาษาไทย “มั่งมี ศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง” โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ ทั้งนี้ จะมีพิธีขอพรท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในเวลา 12.30 น. หลังจากนั้น จะมีการมอบเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จํานวน 2,000 เหรียญ ให้กับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคํารพ กรุงเทพฯ

สําหรับประชาชนที่ไม่สามารถไปรับเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ ทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้จัดเตรียมเหรียญไว้ โดยขอให้ถ่ายสําเนาบัตรประชาชนหรือใบเกิด ซึ่งระบุว่าเกิดปีกุน ได้แก่ พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562 สอดซองติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง (ขอเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย) ส่งมาที่ มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ซอยสามัคคี 58 ถนนสามัคคี ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดการขอเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เปิดดูได้ที่ www.ddd.or.th

อนึ่ง การจัดเหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยแจกเพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาทในโอกาสเทศกาลตรุษจีน มูลนิธิเมาไม่ขับได้รับความเมตตาจากท่านหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ปลุกเสกให้ ทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกจ่ายหรือให้เช่าแต่ประการใด ผู้อยากได้เหรียญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ขอให้ติดต่อที่มูลนิธิเมาไม่ขับเพียงแห่งเดียว

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพเจ้าอันเก่าแก่ของจีนได้รับความเคารพศรัทธามากว่า 3,000 ปี เป็นหนึ่งในเทพเจ้าองค์สําคัญที่ชาวจีนจะต้องไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือทุกเวลาที่ปรารถนา มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเทพเจ้าองค์อื่น เพราะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาชีวิตตามหลักโหราศาสตร์จีน เทียบได้กับพระประจําวันเกิดหรือราหูของไทยเลยทีเดียว

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลชะตาชีวิตของผู้คนในแต่ละปี ซึ่งในรอบ 60 ปี จะมีองค์ไท้ส่วยประจําอยู่ในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น 60 องค์ ซึ่งทําหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปีหรือเฝ้าปี ซึ่งแต่ละองค์จะมีอํานาจให้คุณ ดลบันดาลความสุข โชค เคราะห์ ทุกข์ภัย หรือให้โทษแก่ผู้ใด ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีเคราะห์ หรือพื้นดวงชะตาตก ทําอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น สมหวัง ท่านก็จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัย บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคล มาสู่ตัวท่านและครอบครัว

องค์ไท้ส่วย ประจําปี 2562 (ปีกุน) นี้ ทรงพระนามว่า ขุนพลเจี่ยไถ่ไต่เจียงกุง

ประเพณีการไหว้ฝากดวงชะตาต่อองค์ไท้ส่วย ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ของจีน (ตรุษจีน) ของทุกๆ ปี ก็เพื่อให้ท่านที่มีพื้นดวงดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนใครที่มีพื้นดวงไม่ค่อยดี ก็จะช่วยขจัดปัดเป่า ผ่อนหนักเป็นเบา แก้ร้ายเป็นดี และโดยเฉพาะท่านที่มีปีเกิดไปชงหรือทับกับองค์ไท้ส่วย ซึ่งในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป ปีนี้ผู้ที่ควรต้องไหว้องค์ไท้ส่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากคนทั่วไปที่ต้องการไหว้เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลต่างๆ แล้ว ได้แก่

ปีชง 2562 ได้แก่ คนเกิดปีนักษัตร มะเส็ง (ปีงูเล็ก) อายุ 90 ปี เกิด พ.ศ. 2472, อายุ 78 ปี เกิด พ.ศ. 2484, อายุ 66 ปี เกิด พ.ศ. 2496, อายุ 54 ปี เกิด พ.ศ. 2508, อายุ 42 ปี เกิด พ.ศ. 2520, อายุ 30 ปี เกิด พ.ศ. 2532, อายุ 18 ปี เกิด พ.ศ. 2544, อายุ 6 ปี เกิด พ.ศ. 2556

ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร กุน, วอก, ขาล หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2463, 2466, 2469, 2475, 2478, 2481, 2487, 2490, 2493, 2499, 2502, 2505, 2511, 2514, 2517, 2523, 2526, 2529, 2535, 2538, 2541, 2547, 2550, 2553, 2559

 

ภาพจาก : มูลนิธิเมาไม่ขับ