จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับโครงการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดที่ขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศกว่า 400 โรงเรียน ซึ่งในปีนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด สานต่อกิจกรรมด้วยหัวข้อ “ชวนน้องรักษ์โลก รักษ์ชีวิต กับความพอเพียง” ผนวกกับหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต พร้อมจัดการแสดงละครเวทีเรื่อง “สำนึกรักษ์ทะเล” จากน้องๆ หนูๆ โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เพื่อกระตุ้นการรับรู้และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

สืบเนื่องจากการสำรวจโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พบว่า มีหนังสือประจำห้องสมุดในจำนวนที่น้อยมาก ไม่เพียงพอกับเด็กๆ ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหนังสือที่มีประโยชน์ สร้างเสริมคุณค่าการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ และเปิดประสบการณ์ ให้แก่เด็กและเยาวชน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงมีความตั้งใจจัดส่งหนังสือเข้าห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนหนังสือเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปีนี้ นับเป็นปีที่ 13 ที่ธนาคารกรุงเทพ ได้สานต่อโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยสื่อละครเวทีจากกลุ่มเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม  พร้อมบทเพลงประกอบ จัดแสดงเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างทักษะการอ่าน และการพูด ด้วยการมอบหนังสือที่มีคุณภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้คัดสรรหนังสือหลากหลายชุดด้วยกัน

เริ่มจาก หนังสือชุดที่ 1 “Cool Days Series” ซึ่งเป็นหนังสือเด็กและเยาวชน ที่บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดทำขึ้น โดยเนื้อเรื่องนำมาจากงานเขียนของ การ์เม โดลซ์ และวาดภาพประกอบโดย เอสเตอร์ เมนเดซ ซึ่ง “Cool Days Series” ประกอบด้วยหนังสือสี่สีจำนวน 5 เล่ม ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ รอบตัว และเห็นถึงการรักษ์โลกอย่างถูกวิธี ที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งความประทับใจในตัวของพ่อ-แม่ ผู้เป็นต้นแบบของเด็กๆ ด้วย

หนังสือชุดที่ 2 “เรียนรู้ความพอเพียง” ประกอบด้วยการ์ตูนภาพสี่สีสวยงาม จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ แก๊งป่วนชวนเรียนรู้ สวนจิตรลดา เล่ม 1-2, แก๊งป่วนอยู่อย่างพอเพียง, แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องน้ำ, แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องดิน, แก๊งป่วนเรียนรู้เรื่องขยะ ซึ่งหนังสือการ์ตูนชุดนี้ล้วนเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็ก ให้เรียนรู้ถึงแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งหนังสือการ์ตูนชุด “เรียนรู้ความพอเพียง” ทั้ง 6 เล่ม ไม่เพียงแต่มีสาระประโยชน์เท่านั้น หากยังเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนอ่านให้เพลิดเพลิน พร้อมทั้งตัวการ์ตูนหลากหลาย สีสันสวยงาม เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน เพื่อการเรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หนังสือชุดที่ 3 : ชุด “เสริมประสบการณ์ชีวิต” จำนวน 25 รายการ ประกอบด้วยหนังสือที่มีเนื้อหาที่มีความคิดริเริ่มที่ดี ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในหนังสือ มีความคิด มุ่งให้ความรู้ เห็นคุณค่าของคุณธรรมความดีงาม ความถูกต้อง และอื่นๆ ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ และความสุข ได้ตามความเหมาะสม สำหรับหนังสือที่ผ่านการคัดสรรประมาณ 80,000 เล่ม จากบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ตามโครงการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 โรงเรียน

ติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ www.praphansarn.com หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก praphansarn.com