จากเหตุการณ์ที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” หรือ “คาจากิ” ทำให้เกิดความเสียหายน้ำท่วมถึง 7 อำเภอ 56 ตำบล 500 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึงกว่า 20,000 ราย ถึงแม้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยตรง แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “เนื่องจากเส้นทางโดยรอบถูกตัดขาดจากเหตุประสบอุทกภัย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จึงได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนในช่วงวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องขอความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนมาพิจารณาและให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการออกหน่วยให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ กำหนดให้นักศึกษามีการฝึกทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุข 240 ชั่วโมง ฝึกงานภาคสนาม “พัฒนาสาธารณสุขชุมชน” 180 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นในศูนย์แพทย์ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและหัตถการ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนในสังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้แก่ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอำนาจเจริญ และศูนย์สุขภาพชุมชนโคกจักจั่น โดยการออกหน่วยในภารกิจนี้จะเป็นการให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชนมาใช้จริงในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้ช่วยเหลือชาวบ้านนายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าว

นอกจากนี้ ชมรมจิตอาสา โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ยังได้ร่วมกันนำถุงกระสอบไปมอบให้กับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำไปเป็นแนวกั้นชะลอน้ำ ตลอดจนได้มีการรวมพลังคาราวานน้ำใจ “มหิดลร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางไปมอบถุงยังชีพสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้อุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ประสบอุทกภัย

“ขณะนี้ ยังมีผู้ประสบอุทกภัยกำลังรอรับการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจเทียบได้กับมหาอุทกภัยในปี 2554 เลยทีเดียว และเนื่องจากพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากถูกตัดไฟ  ไฟฉายจึงมีความจำเป็นมาก และอาหารที่จะนำไปบริจาคควรเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ขนมปัง หรือ อาหารที่เก็บรักษาได้นานในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เสียหายง่ายระหว่างการนำส่ง นอกจากนี้ยังมีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ ยาแก้ปวดศีรษะ ยาแก้โรคน้ำกัดเท้า ยาทากันยุง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่ยังเป็นที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก โดยติดต่อบริจาคได้ที่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 045-523211 และ 081-9108961 www.am.mahidol.ac.th                    FB : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญนายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าวทิ้งท้าย