ผ้าไทยใส่สบาย

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) จัดการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” เพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป  นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท โดยมีดีไซน์เนอร์ผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ หิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล , บัญชา ชูดวง , ชิร ภู่กาญจน์ , ทั้งนี้ เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจส่งแฟ้มผลงานแบบร่าง (Sketch Design) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว ว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้เล็งเห็นว่า “ผ้าไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ที่มีเรื่องเล่า อัตลักษณ์ความเป็นไทย แต่ละลวดลายล้วนมีศิลปะของแต่ละชุมชนท้องถิ่น การทำให้ผ้าไทยซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลาย ให้เป็นที่นิยมแก่ประชาชนชาวไทย นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องนำผ้าไทยมาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่า ผ้าไทยที่แท้จริงนั้น สามารถนำมาออกแบบให้เท่ห์ เก๋ ร่วมสมัย ที่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย

ผู้ส่งผลงานจะต้องใช้ผ้าที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยในทุกภูมิภาคมาออกแบบจำนวน 1 คอลเลคชั่น (จำนวน 4 ชุด) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีงบประมาณในการตัดเย็บชุดให้สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 คน และเมื่อตัดเย็บแล้วเสร็จก็จะมีการตัดสินรางวัลและมีการแสดงผลงานในช่วงเดือนเมษายน 2563 และยังได้จับมือร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีเครือขาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการฯ ติดต่อส่งแฟ้มผลงานมาที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-209-3753 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ริมซ้ายและที่ 2 จากซ้าย) ร่วมสนับสนุนนิทรรศการงาน “L’ELEGANTE THAI” Thai Italian Craftsmanship Collaboration โดยได้รับเกียรติจาก มร.โลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย (กลาง) ร่วมด้วย นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด  และ นางวิวรรณ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กซ์ อิมเมจ จำกัด เพื่อสืบสานและส่งเสริมความงดงามของผ้าไทยให้ก้าวสู่แฟชั่นระดับโลก ผ่านการสร้างสรรค์ของ ‘สรพล ชวพัฒนากุล’ ดีไซเนอร์แถวหน้าของไทย จากแบรนด์ SORAPOL และ ‘อันโตนิโอ มาราส’ ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอิตาลี จากแบรนด์ Antonio Marras สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่รังสรรค์ผ่านการนำผ้าทอมือของไทยมาตัดเย็บเป็นผลงานคอลเลคชั่นสุดพิเศษ

ในงานนี้นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต เชิญนายชินภัทร อิ่มพรหม และนายชาคริต วิจิตรเกษมวงศ์ ลูกค้าลงทุนรายใหญ่ ร่วมสัมผัสประสบการณ์นิทรรศการผ้าไทยระดับโลก “L’ELGANTE THAI” เพื่อแสดงอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์