เลขาธิการ คปภ.ยืนยันไม่เปิดช่องให้พนักงานแบงก์ เคาะประตูบ้านขายประกัน หวั่นเกิดปัญหาทับซ้อนกับตัวแทนประกัน ด้านผู้มีส่วนได้-เสีย ยังมีความเห็นแตกต่าง ยังไร้ข้อยุติ ขอเวลาศึกษาผลกระทบให้รอบคอบ ยึดหลักผู้ซื้อได้ประโยชน์ ด้าน “อรรถพล” ผู้ช่วยสายตรวจสอบเผยเดือน มิ.ย.-ก.ค. 61 เดินสายแจงข้อมูลบริษัทประกันภัยไซซ์กลาง-เล็ก และตัวแทน/นายหน้า ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ ขณะที่ประกันรายใหญ่และแบงก์เริ่มแล้ว

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณีร่างประกาศเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2562 ซึ่งกำหนดห้ามพนักงานของธนาคารพาณิชย์ ออกไปเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายนอกที่ตั้งของสาขาธนาคารได้ เนื่องจากความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้ไม่ได้ข้อยุติ ทางคณะกรรมการ (บอร์ด) คปภ. จึงให้ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการหาข้อยุติเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ร่างประกาศได้มีการปรับปรุงกติกาให้มีความรัดกุมขึ้น และได้เพิ่มช่องทางให้สามารถขายทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์นอกจากขายที่สาขาธนาคารและทางออนไลน์ ซึ่งเดิมสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 บอร์ด คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศแล้วในการประชุม คปภ.ครั้งที่ 5/2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอประธานบอร์ด คปภ.ลงนามในประกาศเพื่อใช้บังคับต่อไป

“ความเห็นของแต่ละฝ่ายมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ผมจึงยังไม่สามารถหาข้อยุติอนุญาตให้พนักงานแบงก์ออกไปเดินขายประกันตามบ้านได้ ประกอบกับมองว่าความจำเป็นยังไม่ได้เร่งด่วนนัก ควรใช้เวลาในการศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบอีกทีจะดีกว่า” นายสุทธิพลกล่าว

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในส่วนความเห็นของทางสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ที่มีการยื่นหนังสือคัดค้านหลังจากธนาคารพาณิชย์ มีความประสงค์ขอส่งพนักงานแบงก์ไปเสนอขายประกันนอกสาขานั้น ทางสมาคมตัวแทนฯได้มีการระบุเหตุผลค่อนข้างหลากหลายประเด็น โดยปัญหาหลัก ๆ คือ ยังมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันด้วยตัวเอง และปัญหาด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งมีความเป็นไปได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ด คปภ.ซึ่งจะมีทั้งผู้ว่า ธปท.เลขาธิการ ก.ล.ต. เลขาธิการ สคบ.เลขาธิการ คปภ.ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นคณะกรรมการ คปภ.อยู่แล้ว

“เราพยายามให้ข้อมูลบอร์ดทุกด้านที่จะเป็นข้อสนับสนุนในการประกอบการตัดสินใจ เพียงแต่ขณะนี้ผลกระทบค่อนข้างหนัก คปภ.อยากให้ตลาดสมูท หรือไม่เกิดความสับสนวุ่นวาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 61 นี้ ร่างประกาศเสนอขายฯ จะเริ่มประกาศใช้ คปภ.มีแผนจะเดินสายชี้แจงให้ข้อมูลกับบริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็ก และตัวแทน/นายหน้าประกันเพื่อให้คุ้นเคยและทราบถึงแนวทางปฏิบัติใหม่ เนื่องจากขณะนี้บริษัทประกันขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเริ่มดำเนินการแล้ว” นายอรรถพลกล่าว

 


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ