เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ประกาศความสำเร็จในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากเอฟเอสซี Forest Stewardship Council™ (FSC™) มากกว่า 500,000 ล้านกล่องทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักชัยสำคัญตามพันธกิจของบริษัทในการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบและร่วมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ

บรรจุภัณฑ์เต็ดตราแพ้คที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC กล่องแรกของโลก เปิดตัวครั้งแรกโดย เจ เซนส์เบอรี่ส์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการใช้กล่องเครื่องดื่มที่มีฉลาก FSC มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และยิ่งทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เต็ดตรา แพ้ค ได้นำเสนอกล่องเครื่องดื่มตามมาตรฐานการรับรอง FSC เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และจวบจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ติดฉลาก FSC มากกว่า 18,000 ล้านกล่องในประเทศ สำหรับปีนี้ เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย คาดว่าจะมีการผลิตกล่องเครื่องดื่มมากกว่า 6 พันล้านกล่องโดยใช้กระดาษ 100% ที่นำมาจากป่าที่มีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC และแหล่งผลิตที่มีการควบคุมอื่นๆ

สิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และคาดว่าจะกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า จากงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ เต็ดตรา แพ้ค เมื่อเร็ว ๆ นี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม และทุกวันนี้ผู้บริโภค 1 ใน 2 คนมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ที่ตนเองซื้อหา

ผู้บริโภคที่พยายามมองหาฉลากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อทำการซื้อสินค้านั้น กำลังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น จากที่มีผู้บริโภคเพียง 37% ในปี พ.ศ 2556 ซึ่งกล่าวได้ว่า พวกเขามองหาฉลากด้านสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งหรือทำอยู่เสมอ ต่อมา ได้เพิ่มสัดส่วนเป็น 54%* ในปี พ.ศ. 2562

ฉลากมาตราฐาน FSC เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลกในด้านการบริหารจัดการป่าไม้ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกตราสินค้าที่มีความมุ่งมั่นในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริโภค 30% ทั่วโลกที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับฉลาก FSC*

ทั้งนี้ การร่วมมือกับลูกค้าถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานโดย อีวาน พาวิค ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเหลวและพลาสติก บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า เชื่อว่า “ความสำเร็จของ เต็ดตรา แพ้ค ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของเราในการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง 100% ภายในปี พ.ศ. 2563 และการรับรองมาตรฐาน FSC ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในโลกได้ โดยเราจะร่วมมือกับ เต็ดตรา แพ้ค ต่อไป ในการส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ เพื่อยกระดับการสืบค้นย้อนกลับแหล่งทรัพยากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น”

“การจัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นขอบเขตการทำงานร่วมกับลูกค้าของเราที่กำลังจะเพิ่มมากขึ้น” อิกอร์ โพโพวิก ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูค้าระดับโลก  PepsiCo ของ เต็ดตรา แพ้ค กล่าว “เราได้กำหนดแผนการทำงานที่มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรที่ผ่านมาตรฐาน FSC ทั้ง 100% กับ PepsiCo ซึ่งเราทำสำเร็จแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากการดำเนินงานนี้ ทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมบนเส้นทางนี้ได้อย่างเต็มที่”

มาริโอ อับบริว รองประธานฝ่ายบริหารด้านความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า “จากความสำเร็จในการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody ในทุกแหล่งผลิต   ทำให้เราสามารถส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ได้ทุกที่ทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการขาดแคลนทรัพยากรกำลังส่งผลกระทบต่อสังคมและอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน FSC จึงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้แผนงาน Sustainable Development Goal 15 ได้โดยตรง และยังช่วยส่งเสริมอีก 14 แผนงานอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เราจะพยายามผลักดันให้ซัพพลายเออร์ทุกรายร่วมกันเพิ่มและรักษาสัดส่วนจำนวนบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน FSC ให้มากกว่า 70% ต่อไป”

การผลักดันความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญสูงสุดของ เต็ดตรา แพ้ค และหนึ่งในวาระการทำงานดังกล่าว คือ ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเต็ดตรา แพ้ค ที่ติดฉลาก FSC ในระยะยาว