หากไปแถววงเวียน 22 กรกฎาจะมีร้านขายน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรจีนอยู่ หนึ่งในสมุนไพรเหล่านั้นคือ “อั่งเต็ก” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ส่วนภาษาไทยเรียกว่าน้ำว่านกาบหอย

ชาวจีนจะนำไปต้มใส่น้ำตาลกรวดเป็น “เหลี่ยงจุ้ย” ดื่มแก้ร้อนใน กระหายน้ำ หรือที่เรียกว่า “เจียะเลี้ยง” น้ำอั่งเต็กมีรสหวานหอมดื่มง่าย จะดื่มอุ่นๆ ก็ได้ หรือแช่เย็นดื่มเย็นๆ ให้ชื่นใจก็ดี