กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซี ฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลิ้ม รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,คุณพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์,นางฉาง ยู่ เหมิง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าว พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวได้รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า 2,700  ปี จากสุสานจิ๋นซีสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 133 ชิ้น มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 15 ก.ย.2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.