รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในรายได้หลักของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย กระนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ก็ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวในการ “รับมือ” กลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่้มาเยือนในแต่ละปี หลายประเทศมีทั้งการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กติการในการเยือนบางแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อพยายาม “รักษา” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไว้ให้เป็นสมบัติของโลกให้นานที่สุด เสื่อมสภาพน้อยที่สุด

กระนั้นจากสถิติก็น่าสนใจว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อย 5 แห่งทั่วโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตนักท่องเที่ยวทะลักเข้าไปเที่ยวจนอาจส่งผลต่อทรัพยกรธรรมชาติเหล่านี้ ซึ่ง 5 อันดับท็อปๆนั้นมีตั้งแต่ในไทย อิตาลี เปรู เกาหลีใต้ และโคลอมเบีย เราไปดูกันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดไหนบ้างในกราฟิกนี้