มาแรงแซงผลไม้ทุกชนิด สำหรับ คิง ออฟ ฟรุต “ทุเรียน” ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะอร่อยทุกลูก ต้องวัดดวงว่าจะเจอของอร่อยหรือไม่ จะนิ่ม เละ แข็ง อ่อน แก่ หรือพอดี

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pitchaya Sirimungkalakul ได้โพสต์คลิปประสบการณ์อันเลวร้าย เมื่อซื้อทุเรียนที่เขียนเอาไว้ว่า “กรอบนอกนุ่มใน” แต่พอแกะมาเจอกับทุเรียนที่แข็งดั่งหินผา ขนาดทุบกับโต๊ะก็ยังคงไม่สะท้าน จนต้องร้องว่า “ทุเรียนหรือฟอสซิล”

https://www.facebook.com/theoakker/videos/10211080461159801/

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา นายชนิด ยอดแก้ว ประธานสภาเกษตรกรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผลิตเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ว่าจะช่วยป้องกันการนำทุเรียนอ่อนออกขายในท้องตลาด พร้อมส่งเสริมทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพดีให้ขายดียิ่งๆ ขึ้นไป

นายชนิดกล่าวถึงปัญหาที่ผ่านมาว่า มีพ่อค้าทุเรียนจากต่างพื้นที่ เข้ามาซื้อในคลองลอยแบบเหมาสวนล่วงหน้า เมื่อทุเรียนเริ่มจะเก็บเกี่ยวได้ พ่อค้าบางรายฉวยโอกาสตัดทุเรียนอ่อนออกไปจำหน่ายก่อน เพื่อที่จะให้ได้ราคา แต่ทุเรียนอ่อนไม่มีคุณภาพทำให้ราคาตก สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร

ต่อไปนี้การตัดทุเรียนคลองลอย จะสามารถวัดระดับคุณภาพของทุเรียนได้ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อป้องกัน และใช้กฎหมายควบคุมควบคู่อย่างเคร่งครัด

ด้านนายปราโมทย์ แก้วชูใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าเครื่องวัดคุณภาพทุเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ผลิตสำเร็จในครั้งนี้ จะนำมาใช้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง

ปัจจุบันมีการปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ปีที่ผ่านมามีผลผลิตประมาณ 2,000 ตัน ดังนั้นเครื่องวัดคุณภาพทุเรียน ที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานผลิตได้ เป็นเรื่องที่ดีที่น่าส่งเสริมให้มีการนำมาใช้ให้แพร่หลายต่อไป

สำหรับอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกันผลิตโครงงานนวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัย จนประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน ที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลาง และได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย นายเมธี ขำพวง, นายพันทิวา คำแก้ว และนายสมทรง แจ้งอักษร จากแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ใช้เวลาคิดค้น 3 เดือน เครื่องมือวัดคุณภาพทุเรียน มีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา เมื่อแทงเข็มลงไปในพูทุเรียน อุปกรณ์จัะส่งสัญญาณไปตรง scale 5 ของเนื้อทุเรียน ที่ระบุไว้ 3 ระดับ

โดยสีแดงหมายถึงทุเรียนดิบ สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่าม และสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุก อุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายและสามารถทราบผลได้ในทันที ปัจจุบันมีการตั้งราคาไว้ที่ 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากทั้งเกษตรกรและพ่อค้า

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์