ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ ผู้จัดการเขต โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ และคณะผู้บริหารโรงแรมฯ ให้การต้อนรับ ผู้จัดและคณะกรรมการการประกวดนางสาวไทย 2565 นำโดย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ และ อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ ในวันรายงานตัวและสัมภาษณ์รอบแรกของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2565 โดยมี แกรนท์ ฮิลลี่ ทำนุ ตู้จินดา และ สุชานนท์ มงคลธง ร่วมด้วย ณ ห้องแอนแอน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ