ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นำองค์กร ก่อเกิดเป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ “เงินติดล้อ” ในการเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสทางการเงิน และลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้คนระดับฐานรากของประเทศ ผ่านบริการสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีทางเลือกหลากหลายตรงใจ ผ่านคำแนะนำจากนายหน้ามืออาชีพพร้อมให้บริการ ซึ่งยืนหนึ่งในธุรกิจได้ด้วยเบื้องหลังทีมงานมืออาชีพกว่า 6,600 คน ทั่วประเทศ ที่มีค่านิยมเหมือนกัน หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการสร้างโอกาสให้กับผู้คน ประกอบกับแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมให้เงินติดล้อมีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งด้วย “นวัตกรรม” เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ปี 2021 เป็นปีแห่งการยอมรับด้านนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และด้านแบรนด์ของเงินติดล้อ จากองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลกผ่านการได้รับรางวัลถึง 16 รางวัล จาก 9 เวทีประกวดชั้นนำทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับด้านนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารการตลาด ตลอดจนความไว้วางใจด้านแบรนด์ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานและความโดดเด่นทั้งด้านการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า อาทิ ความสำเร็จด้านการเปิดตัวแอปพลิเคชันเงินติดล้อสำหรับลูกค้าในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากยอดดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานปัจจุบัน มากกว่า 500,000 ราย ความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้ามาปรับใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเงินติดล้อได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ความสำเร็จด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญและนำพาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ความสำเร็จด้านการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคและผู้คนในสังคมผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “หนี้นรก” และ “TIDLOR IPO” รวมถึงความสำเร็จจากการยอมรับด้านแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถรับมือการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการเงินให้กับผู้คนในสังคม ไปพร้อมกับการสร้างองค์กรเงินติดล้อให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายชื่อ 16 รางวัล จาก 9 เวที ชั้นนำระดับโลก

  1. รางวัล Finance Company of The Year 2021 จาก Asian Banking & Finance Awards
    – การประยุกต์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
  2. รางวัล Product and Innovation Awards 2021 จากนิตยสาร Business+
    – การยกระดับการให้บริการลูกค้าผ่านบัตรติดล้อที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุคดิจิทัล
  3. รางวัล Thailand’s Most Admired Brand จากนิตยสาร BrandAge เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
    – ความจริงในในการให้บริการและวิสัยทัศน์ของเงินติดล้อทำให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
  4. รางวัล Digital CX Awards 2021 จัดโดย The Digital Banker
  • Winner: Outstanding CX in Digital Sales Strategy จากการนำดาต้ามาปรับใช้ในกระบวนการขายออนไลน์ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง
  • Highly Acclaimed: Best Use of Data and Analytics for CX จากการนำดาต้าและ Google 360 มาปรับกลยุทธ์ด้านการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ ส่งผลให้ยอดขายและจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น
  1. รางวัล Best in Future of Intelligence Thailand 2021 จาก IDC Future Enterprise 2021
    – การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้ามาปรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเงินติดล้อได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  2. รางวัล Retail Banker International Asia Trailblazer Award 2021
  • Highly Commended: Best Retail Bank Thailand จากผลงานด้านดิจิทัลของเงินติดล้อ
  • Highly Commended: Best App for Customer Experience จากแอปพลิเคชันเงินติดล้อ ที่ช่วยทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกวันตลอด 24 ชม. สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • Highly Commended: Best Application of Data Analytics จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้ามาปรับใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของเงินติดล้อได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
  • Highly Commended: Best Use of Machine Learning จากการพัฒนาเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) ในการให้บริการลูกค้า โดยสามารถเพิ่มศักยภาพการบริการลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger ได้เทียบเท่ากับพนักงาน 22 คน และเพิ่มอัตราความพึงพอใจของลูกค้าได้ถึง 99%
  • Highly Commended: Best Advertising Campaign จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้ามาปรับใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ ส่งผลให้มี qualified leads เพิ่มสูงขึ้นถึง 200,000 ต่อปี และลดต้นทุนในการหา leads (Cost Per Leads) ได้ถึง 48%
  1. รางวัล Best Digital Business Model Initiative / Application in Thailand 2021 จาก The Asian Banker Thailand
    – การนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
  2. รางวัล Asia’s Best Employer Brand Awards 2021 จัดโดย World HRD Congress จากการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง
  • รางวัลชนะเลิศ Best Employer Brand Award 2021
  • รางวัลชนะเลิศ Dream Employer of The Year 2021
  1. รางวัล Adman Awards & Symposium 2020 และ 2021 จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT)
  • รางวัล Bronze ในหมวด Film จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “หนี้นรก” ที่มุ่งกระตุ้นเตือนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนให้คิดให้ดีก่อนเป็นหนี้ โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่จำเป็นจากการใช้จ่ายเกินตัว ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนของเงินติดล้อ
  • รางวัล Bronze ในหมวด Film จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “TIDLOR IPO” เพื่อนำเสนอความแตกต่าง ความแข็งแกร่งและการใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เงินติดล้อเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและนายหน้าประกันภัย