ในหนังสือ “ขนมแม่เอ๊ย” เขียนโดย ส.พลายน้อย (สนพ.บำรุงสาส์น) เล่าถึงขนมโบราณดั้งเดิมที่มีชื่อเรียกเป็นเจ้าปัญหาในยุคหนึ่งอย่าง ขนมบ้าบิ่น ขนมนี้เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เคยมีคนเขียนจดหมายไปถาม ก.ศ.ร.กุหลาบเอดิเตอร์หนังสือพิมพ์สยามประเภท ว่า ทำไมจึงเรียกขนมชนิดนี้ว่า ขนมบ้าบิ่น ก.ศ.ร.กุหลาบ ตอบว่า ที่เรียกอย่างนี้ เพราะเมื่อก่อนนั้น “ป้าบิ๋น” แกเป็นคนทำขึ้น เลยเรียกว่าขนมป้าบิ๋น ต่อมาเลยเรียกเพี้ยนเป็น บ้าบิ่น แต่จากการสอบสวนต่อมา มีผู้เข้าใจว่าจะไม่ใช่เช่นนั้น น่าจะมาจากชื่อ ขนมต่างประเทศที่เรียกว่า “บาร์บิล” เสียมากกว่า

อย่างไรก็ตามชาวกุฎีจีน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสก็ยังยืนยันว่าขนมบ้าบิ่นเป็นขนมที่คิดขึ้นในเมืองไทย และเป็นขนมที่เกิดมีขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี่เอง

คุณสุดารา สุจฉายา ได้ไปสัมภาษณ์คุณยายเป้า (ประสาทพร) มณีประสิทธิ อายุ 80 เศษ (ยุคนั้น) ชาวกุฎีจีน ซึ่งได้เล่าว่า ญาติผู้ใหญ่ของมารดาชื่อแม่บิ่นเป็นผู้ประดิษฐ์คิดทำขนมบ้าบิ่นขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เดิมก็คงเรียกกันว่าขนมป้าบิ่น แล้วอย่างไรจึงกลายเป็นขนมบ้าบิ่นก็ไม่ทราบ บางทีคนจะถนัดปากคำว่าบ้าบิ่นกันมากกว่ากระมัง ส่วนที่ว่ามาจาก “บาร์บิล” นั้น ผู้เขียนเองก็ไม่เคยเห็น จึงได้แต่รับฟังไว้เท่านั้น

 


ภาพจาก Facebook : Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่

Content Team Matichon Academy
[email protected]
0-2954-3971 ต่อ 2111